Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” mesajı:

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” mesajı:

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile güvence altına aldığı temel haklardan biri olan Basın Özgürlüğü, çağdaş ülkelerle birlikte ülkemizde de kutlanmaktadır. Evrensel olarak Birleşmiş Milletler beyannamelerinde, yerelde ise anayasamız halk adına düşünce özgürlüğünü kullanan basının özgürlüğünü garanti altına alınmıştır.

Temelinde düşünceye özgürlük yaklaşımı yer alan basın özgürlüğü, demokrasinin gereklerinden biridir. Basın mensuplarının halk adına üstlendikleri düşünceyi ve bilgiyi yayma görevi, kısıtlama ve engellemeyle karşılaşmadan aydınlatma ve bilgilendirme şeklinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında insanımızın da sahip olduğu demokrasi kültürüyle birlikte farklı fikirlerin seslendirilmesi ve fikirsel üretimin ülke yararına kullanılması doğru olandır. Halk adına bilgi alma ve bilgi verme görevini anlatan “Basın özgürlüğü”, sadece bir slogandan ibaret olmamalıdır. Basın mensuplarının halk adına üstlendikleri, düşünceyi yayma görevini, hiçbir engellemeyle karşılaşmadan yerine getirilmesi için ekonomik özgürlüğe sahip olması gerekmektedir. Hem basın kuruluşlarının ekonomik olarak gelişmesi, hem de bireyler olarak basın mensuplarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, basın özgürlüğü için çok önemlidir.

Bu anlamlı günde, Kıbrıs Türk Basını’nın “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutlar, her basın kuruluşunun basın meslek ilkeleri çerçevesine, özgürlüklerin  hiçbir zaman kısıtlanmayacağı şartlarda faaliyet göstermesini dilerim.”

 
İsmail Arter,
Belediye Başkanı

FOTOĞRAF GALERİSİ