GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’İN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJI:

GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL ARTER’İN 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJI:

“Ülkemizde su kaynaklarımız ve çevresel konularda iyi durumda olmadığımız bir gerçekliktir. Çevresel konuların ülkemize avantaj sağlaması gerekirken, durumun bu açıdan olumsuz olduğunu görüyoruz. Kültürel ve tarihi değerlerle birlikte doğal çevre de turizm için önemlidir.

Bizler, ülke genelinde uygulanması gereken bir konu olarak gördüğümüz kentin kanalizasyon altyapısının sağlıklı çalışır duruma getirmek, atık suların ve katı atıkların geri dönüştürülmesi konuları üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarına devam etmekte olduğumuz İmar Planı Projemiz ile yapılaşmanın kurallara bağlı olmasını ve doğal alanların korunmasını amaçlıyoruz.
Gazimağusa’nın atıl kalmış ve insandan uzak her noktasında, hem çevre düzenlemesi hem de ağaçlandırma yaparak halkın kullanacağı yaşam alanları yaratma çabası içine girdik. Bu çalışmaları yaparken hem halkı kentteki yeşil alanlarla buluşturma hem de yeşil alanların halkla birlikte değerli olduğunu göstererek, çalışmalarımıza halkı da dahil ederek, böylece el birliğiyle çevreyi korumada başarılı olacağımıza inanıyoruz. Çevrenin korunması ve sürdürülebilir olması için her bireye görev düşmektedir.

Çevre konularında daha fazla bilinç yaratılarak, somut adımlar atılarak gelecek nesillerimize daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir ülke ve çevre bırakılması ortak hedefiyle hareket etmemiz gerektiğini belirtir, kamuoyuna saygılarımı sunarım.”

İsmail ARTER,
Belediye Başkanı

FOTOĞRAF GALERİSİ