Gazimağusa Belediyesi
Kent Haberleri - Duyurular               
[2000 YILI] [2001 YILI] [2002 YILI] [2003 YILI] [2004 YILI] [Oca-Mar05] [Nis-Haz05] [Tem-Eyl05] [Ekm-Ara05] [Oca-Mar06] [Nis-Haz06] [Tem-Eyl06] [Ekm-Ara06] [Oca-Mar07] [Nis-Haz07]  [Tem-Eyl07] [Eyl-Ara07] [Oca-Mar08] [Nis-Haz08] [Tem-Eyl08] [Ekm-Ara08] [Oca-Mar09] [Nis-Haz09] [Tem-Eyl09] [Tem-Eyl09] [Eki-Ara09] [Oca-Mar2010] [Nis-Haz2010] [Tem-Eyl2010] [Eki-Ara2010] [Oca-Mar2011]

 NİSAN- HAZİRAN 2011 <> HABER ARŞİVİ


Gazimağusa Belediyesi DAÜ Konusunda Yüksek İdare Mahkemesi’nde Dava Açtı (29.06.2011)

Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin devredilmek istenen üniversite öncesi eğitim kurumları DAİ, DAK ve Çocuk Yuvası’yla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Yöneticiler Kurulu aleyhinde açılan davada, DAܒye bağlı yüksek öğretim öncesi eğitim kurumlarının ön protokol ile özel bir koleje devredilmeye çalışılmasının hukuka aykırı bir davranış olduğu, bunu yapanların yetkilerini aşarak kötüye kullandığı, yasal dayanağı olmayan yetki kullandığı ve Anayasa ve yasaların hilafına karar ürettikleri gerekçesiyle dava süreci başlatıldı.

Bundan bir süre önce DAܒnin özelleştirilmesi istenen eğitim kurumlarına talip olan ve özel kolejle imzalanan protokoldeki kazanımların çok daha fazlasını taahhüt ettiğini kamuoyuna açıklayan Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, davacı taraf olarak mahkemeye verdiği yemin varakasında, idare yasalarla yetkili kılınmayan üniversite yönetiminin karar alamayacağını ve işlem yapamayacağını, 18/1986 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’na, Özel Okullar Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü’ne, Özelleştime Yasa Tasarısı’na aykırı olarak yetki kullananıldığını ortaya koydu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 18/1986 sayılı yasanın 7. maddesinde yer alan yetkilerin içinde herhangi bir eğitim tesisisin bir başkasına devretme bulunmadığını, bunu yapan DAÜ yönetiminin yetkilerini aştığını, ayrıca aynı yasanın üniversitenin kuruluş ve amaçlarını düzenleyen 4. maddesinde üniversiteye bağlı bir kuruluşun devredilerek bundan kazanç elde edilmesiyle ilgili bir açıklama bulunmadığını kaydetti.

Özel Okullar Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü’nün 20. maddesine göre, DAÜ VYK ve Rektörün öğretmenleri ve öğrencileri bilgilendirme veya öğrencilerin denk bir kuruma geçmesi için önlem alma yükümlülüğünü de yerine getirmeyerek bu maddedeki hükme aykırı davrandığını belirten Kayalp, DAܒnün yasayla kurulmuş bir kamu tüzel kişiliğe sahip olduğunu, bu tüzel kişisinin her bir organının hangi yetkileri kullanabileceğinin DAÜ Yasası’nda tek tek sayıldığını, yasanın bu okulları kapatarak özel kişilere kiraya verme veya devretme yetkisini hiçbir organa vermediğini söyledi.

Kayalp, DAÜ yönetiminin özelleştirme ve işletme devri hakkında herhangi bir düzenleme yer almayan DAÜ Kuruluş Yasası’ndan kaynaklanmayan bir yetki kullandığını, yasadan yetki alınmadan yaptığı bir başka uygulamanın da bu olduğunu ifade eden Kayalp, “davalarıların herhalukarda bu işletme devri veya özelleştirme işlemini şeffaflık ilkesi çerçevesinde ve ihale usulüyle yapması, bu ilke ve usulün de yasada açıkca öngörülmüş bulunması gerektiği hukuk devleti ilkesinin doğal bir sonucudur” diye kaydetti.

Belediye Başkanı Oktay Kayalp, KKTC Meclisi’nde hazırlanmakta olan Özelleştirme Yasa Tasarısı’nın 7. maddesine göre, bir kuruluşun kiralanmasının da özelleştirme yöntemi olduğunu, DAÜ yönetiminin okulların işletme devri noktasında alacağı kararın mutlak surette yasaya dayanması gerektiğini ve okulların mali açıdan yürüyemediğinin de tamamen abartılı bir iddia olduğunu belirten Kayalp şunları kaydetti: “Bu eğitim tesisileri KKTC çapında büyük başarılar elde eden ve toplum tarafından memnuniyetle karşılanan bir seviyeye sahiptir. Bu işletme devrinin ne vakıf amaçlarına ne de topluma fayda sağlamayacağı aşikardır. Keza bölge halkı söz konusu devre şiddetle karşıdır ve mevcut durumun devamını istemektedir.”

Kayalp, mahkemeden yasalara aykırı olarak yapılan işlemin durdurulmasını talep etti.


Dubleks Sosyal Konutlar’daki Palmiyeler Palm Beach Bölgesine Naklediliyor (29.06.2011)

Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Dubleks Sosyal Konutlar noktasında bulunan palmiye ağaçları bölgedeki havai elektrik hatlarına temas etmesi nedeniyle oluşan tehlikeden dolayı sökülerek Palm Beach bölgesine dikiliyor.

Yaklaşık 30 adet palmiyenin söküm işlemi için Gazimağusa Belediyesi ekipleri ile Elektrik Kurumu ve Telefon Dairesi ekipleri koordineli çalışma başlattı. Bulvar boyunca yol kenarında yer alan ağaçların kentin önemli bir bölümünü besleyen 11 bin voltluk yüksek gerilim akımı taşıyan tellelerin altında yer alması çalışmanın yapılmasını zorunlu kıldığı kaydedildi.

Ana dağıtım şebekesi yakınında ve elektrik konusunda hayati noktada bulunmaları nedeniyle sökülmeleri kararlaştırılan palmiyeler, köklerine zarar verilmeden çıkarılarak Palm Becah bölgesine dikilecek. Ayrıca palmiyelerin bulunduğu güzergahtan geçen fiber optik telefon hatlarının çalışmanın yapılmasındaki diğer gereklilik olduğu bildirildi.


Başkan Kayalp DAİ ve DAK'ı Devralma Talebini İçeren Resmi Yazıyı Vakıf Başkanı'na Gönderdi (20.06.2011)

Gazimağusa Belediyesi, DAÜ'nün üniversite öncesi kurumları DAİ ve DAK'ı devralma talebini Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı, Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Eşber Serakıncı'ya yazdığı yazıyla resmen iletti.

Belediye Başkanı Oktay Kayalp'ın imzasıyla ayrıca DAÜ Rektörlüğüne dağıtımı yapılan yazıda, DAÜ'yü yönetenlerin sorumlu olduğu mali açığın gerekçe gösterilerek bu kurumların tartışmalı yöntemlerle elden çıkarılmak istenmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi. Kayalp resmi yazısısında "Elden çıkarabilmek için alıcıyla imzaladığınız protokoldeki kazanımlarınızın kat be kat fazlasını taahhüt ederek, Gazimağusa Belediyesi, kendini paydaş saydığı DAİ ve DAK için sizleri hem rahatlatmaya, hem de şaibe kuşkusunun ağırlığından kurtarmaya hazırdır." diye vurguladı.

Gazimağusa Belediyesi'nin DAİ ve DAK'ı devralma talebini içeren resmi yazı:

Sayın Eşber Serakıncı,
KKEV Başkanı,
Gazimağusa,


Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni hem yönetmekle yükümlü olduğu kent bakımından, hem de hizmet verdiği hemşehrileri için çok önemsemekte ve değerli bulmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin günün eğitim standartlarını karşılayan bir anlayışla hizmet vermesi ve yönetilmesi zorunludur.

Ülkenin tek devlet destekli üniversitesi olması nedeniyle Doğu Akdeniz Üniversitesi, mali bakımdan sahibinin, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin desteğine gereksinim duyar. Bu tüm dünyadaki ve yakın çevremizdeki bütün uygulamalarda bu şekilde yaşam bulmaktadır. Hal böyle olduğu halde, devlet desteğinden gereken biçimde yararlandırılmayan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir ticari işletme gibi kendi gelir-gider dengesini sağlamak zorunda olması, elbet ki sizlere önemli güçlükler yaratmaktadır. Üstelik siyasiler tarafından atandığınızı ve sizi göreve atayanların vesayetini de hesaba kattığımız zaman, gereken iradeyi geliştirememeniz doğal karşılanabilir. Ancak durumun böyle oluşu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin devlet üniversitesi olma özelliğini ortadan kaldırmamaktadır. Bu değerli kurumumuz ne size, ne de sizlere görev verenlere ait özel bir işletme değildir. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bugünkü düzeyine ulaşmasında başta Gazimağusa Halkı olmak üzere, tüm yurttaşlarımızın emeği ve katkısı vardır.

Bugün, siyasi kararlar nedeniyle, DAܒye bağlı yüksek öğretim öncesi eğitim kurumları olan DAİ ve DAK’ın zararda oldukları nedeniyle özelleştirilmeleri gündeme gelmiştir. Bunun gerçekleşebilmesi için gereksinim duyduğunuz zeminin oluşması amacıyla, yıllar itibarıyla gerçekleşen zarar miktarlarını kamuoyu ile paylaşmaktasınız. Bütçesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nde onaylanan bir kurumun, mali dengesi olması gerektiği gibi değilse, buna çözüm üretmesi gereken devlettir ve yapılacak olan yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. Gündeme getirdiğiniz özelleştirmenin hangi şartlarda başvurulacak bir yöntem olduğu ve hangi esaslara göre gerçekleştirileceği, yine bizzat devlet tarafından yürürlükteki mevzuata göre kararlaştırılmalıdır. Ancak her şart ve koşulda, başvurulacak yol hem yasal, hem de adil ve vicdanen kabul edilebilir olmalıdır.

Gazimağusa Belediyesi, ülkemizde özelleştirme konusunda ilk örnekleri yaşama geçiren ve halen çeşitli hizmet alanlarında başarıyla uygulayan bir kurumdur. Kurumların etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması hedefiyle, iş barışının korunması ve hem şeffaflık, hem de adil rekabet kurallarının gözetilmesi kaydıyla, özelleştirme tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ne var ki, DAİ ve DAK’ta bugün yaşanan süreç özelleştirme değildir. Ne ihaleye, ne de konuya ilgi duyan tarafların bilgisine başvurma gereksinimi duymadan, bu kurumları Türkiye’den gelen birilerine devretme girişimi, bizde ve tüm çevrelerde derin kuşkular yaratmaktadır.

Gazimağusa Belediyesi olarak, kentimiz için çok büyük önemi bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bütünlüğünü ve güvenliğini çok önemsediğimiz net olarak bilinmelidir. Bugün, derin kuşkulara karşın, elden çıkarmak için türlü çaba sarf ettiğiniz DAİ ve DAK’ı Gazimağusa Belediyesi olarak, mevcut yapısını büyük oranda koruyarak, devralmaya hazır olduğumuzu net olarak bildirmek isterim. Bu kurumlarımızı devralarak, güvenli yarınlara ulaştırmaya hazırız. Üstelik bunu yurtdışından gelen bir kuruluşla imzaladığınız ve kamuoyunun bilgisine gelen protokolde belirtilen koşullardan daha öte koşullarla gerçekleştirmeye talibiz.

DAİ ve DAK Gazimağusalılar’ın gurur kaynağı olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ayrılmaz birer parçasıdır. Bu bütünlüğü ya tek başına Gazimağusa Belediyesi olarak, ya da kentimizdeki iş insanları ve girişimcilerle işbirliği veya ortaklık çerçevesinde, korumaya hazır ve kararlıyız. Öz varlıklarımızın hak ettiği değeri görmesi ve sahip oldukları prestije uygun biçimde faaliyetlerini sürdürmeleri için gereken her türlü özveride bulunacağımızın altını çizerim. Bu konuda gereken bilimsel desteği sağlarken, elbette Doğu Akdeniz Üniversitesi akademik personelinden de yararlanılacaktır. Bu girişimimiz, aynı zamanda eğitim alanında rekabet gücü yüksek bir kurum yaratarak cazibe artırımı hedefini de gözetecektir.

Bugün gelişmiş demokrasilerde yerel yönetimler, klasik anlamda merkezi yönetime ait algılanan pek çok hizmetin halka ulaştırıldığı yönetim organlarıdır. Eğitimden, sağlığa, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar sayısız temel hizmet, halka belediyeler aracılığıyla ulaşmaktadır. Bizler bu yaklaşım ve örneklerden yola çıkarak, halkımızın öz varlığı olan DAİ ve DAK’ı devralmaya talibiz. Yakından takip ettiğimiz ve yasal olanaklar çerçevesinde ülkemizde de uygulama gayreti içinde olduğumuz bu çağdaş ve dünyada sayısız örneği bulunan yönetim biçimi, bu vesileyle ülkemizde eğitim alanında da yaşam bulabilecektir.

Sizlerin de payı azımsanamayacak ölçüde olan bu kurumlarımızda meydana gelen mali açığı kapatamamanız, tartışmalı yöntemlerle elden çıkarmanız için yeterli gerekçe değildir. Elden çıkarabilmek için alıcıyla imzaladığınız protokoldeki kazanımlarınızın kat be kat fazlasını taahhüt ederek, Gazimağusa Belediyesi, kendini paydaş saydığı DAİ ve DAK için sizleri hem rahatlatmaya, hem de şaibe kuşkusunun ağırlığından kurtarmaya hazırdır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Oktay Kayalp
Belediye Başkanı

Dağıtım: Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü


Kıbrıs’ın Festivali Bugün Başlıyor (20.06.2011)

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl 15.’sini düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali bu akşam (20 Haziran) Emre Aydın konseri ile başlıyor. Ülkemizde kültür sanatta marka haline gelen ve yıllardır dünyaca ünlü starları sanatseverler ile buluşturan Uluslararası Kültür-sanat Festivali, Kıbrıs’ın Festivali ünvanına yaraşır bir programla halkın karşısına çıkıyor.

Bu yıl 20 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 15. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nin programında 22 Haziran Çarşamba akşamı Meksikalı Diva Lila Downs, 27 Haziran’da ülkenin rock gruplarından olan The Unreal, 30 Haziran Perşembe caz gecesinde Lena Kovacevic ve Rebekka Bakken, 5 Temmuz Salı akşamı Türkiye’den Grup Yorum, 6 Temmuz’da Grup Gommalar, 8 Temmuz Cuma akşamı Türkiye’den dans topluluğu Anadolu Ateşi ve 11 Temmuz Pazartesi akşamı Randy Crawford ile Joe Sample konserleri yer alacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yerelden evrensele uzanarak, kültür sanatın farklı dallarından ve dünyanın farklı köşelerinden, kendi alanında pek çok uluslararası başarıya imza atmış kişi ve topluluklar Salamis Antik Tiyatro’ya taşınacak. Her yıl artırdığı izleyici sayısı, program içeriği ve sanat kalitesi bakımından, gerçek anlamda uluslararası nitelikli festivallerin bütün unsurlarına ulaşarak kültür sanatta marka haline gelen Festival, bu yıl da gerek yurt dışından gerek yurt içinden binlerce kişinin buluşma noktası olacak.

Son dönemde Türkiye’nin en önemli sesleri arasında ön sırada yer alan ve 2008 yılında dünyanın bir numaralı müzik kanalı MTV’nin yarışmasında “Avrupa’nın En İyi Sanatçısı” ödülünü kazanan Emre Aydın’ın Limasol Türk Koopertaif Bankası’nın katkılarıyla gerçekleşecek konseriyle festivalin açılışı yapılıyor. Festival etkinlikleri sanatla tarihin iç içe olduğu Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşecek ve tüm konserlerin başlama saati 21:00 olacak.

15. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nde yer alacak Emre Aydın, Lila Downs, Lena Kovacevic – Rebecca Bakken, Grup Yorum ve Randy Crawford – Joe Sample konserleri 20 TL, The Unreal ve Grup Gommalar konserleri 10 TL, Anadolu Ateşi gösterisi ise 30 TL ücretle izlenebilecek. Tüm etkinlikleri izlemek isteyenler için 100 TL fiyatla kombine bilet satışı da yapılıyor. Etkinlik biletleri, Gazimağusa ve Girne Belediyelerinin Halkla İlişkiler Birimlerinden ve Lefkoşa ve Mağusa Deniz Plazalardan alınabilir. Festival hakkında Gazimağusa Belediye Halkla İlişkiler Birimi’nin 366 09 54 numaralı telefonu ve http://www.magusa.org/festival isimli web sayfasından daha fazla bilgi edinilebilir.


İkinci Bahar Yaşam Kulübü Üylerinin Babalar Günü’nü Kutladı  (18.06.2011)

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İkinci Bahar Yaşam Kulübü, babalar günü dolayısıyla üyelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Kent genelinde yaklaşık 3 bin üyesine çeşitli hizmetler sunan kulüp, 1000’e yakın üyesini evlerinde ziyaret ederek babalar gününü kutladı. Görevliler tarafından teker teker ziyaret edilen babalara Belediye Başkanı Oktay Kayalp’ın gün ile ilgili gönderdiği kutlama kartıyla birlikte çeşitli renklerde karanfiller dağıtıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, yayınladığı mesajda, toplumumuzun temel taşları olan büyüklerimize özel hizmetler verdikleri belediyenin İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün bir haftalık süreçte üyelerini ziyaret ederek babalar günü kutlaması yaptığını söyledi.

“Toplum büyüklerimizle sadece yılın bir gününde değil her gününde birlikte olarak onların bizlere verdiği emeğe layık olmaya çalışıyoruz” diyen Kayalp, toplum büyüklerinin hakkını ödemenin kolay olmadığını, tüm babaların Babalar Günü’nün ve her gününün mutlulukla ve sağlıkla geçmesini diledi.


Başkan Kayalp: "DAİ ve DAK'a Talibiz"  (17.06.2011)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sadece Gazimağusa Halkının Değil,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yüz Akıdır...

Doğu Akdeniz Üniversitesi, yüzyıllar boyunca bir liman kenti olarak bilinen Gazimağusa’nın, son 25 yıldır öncelikle bir üniversite kenti olarak kabul görmesini sağlamıştır. Gazimağusa, bu yeni kimliğine uygun olarak, sadece ekonomik alanda değil, sosyal ve kültürel alanlarla altyapı bakımından önemli bir dönüşüm yaşayarak, kendini bu yeni duruma uyarlamıştır.

Bugün, siyasi kararlarla atanan yöneticilerinin hatalı uygulamaları ve özellikle son dönemde kasıtlı olduğu izlenimi yaratan icraatlarla zarara uğratılması sonucu, DAܒye bağlı yüksek öğretim öncesi eğitim kurumları olan DAİ ve DAK’ın özelleştirilmesi gündeme gelmiştir. Kurumların etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması hedefiyle, ancak, iş barışının korunması ve hem şeffaflık, hem de adil rekabet kurallarının gözetilmesi kaydıyla, özelleştirme tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir metot haline gelmiştir. Gazimağusa Belediyesi, ülkemizde bu konuda ilk örnekleri ya şama geçiren ve halen çeşitli hizmet alanlarında başarıyla uygulayan bir kurumdur. Ancak, DAİ ve DAK’ta bugün yaşanan süreç özelleştirme değildir. Ne ihaleye, ne de konuya ilgi duyan tarafların bilgisine başvurma gereksinimi duymadan, bu kurumları Türkiye’den gelen birilerine devretme girişimi, bizde ve tüm çevrelerde derin kuşkular yaratmaktadır. Hükümetin, iddia ettiği gibi, bilgi ve onayı olmadan, böylesi bir girişimin üniversite rektörü ya da yöneticileri tarafından sonuçlandırılması kabul edilemez.

Gazimağusa Belediyesi olarak, kentimiz için çok büyük önemi bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bütünlüğünü ve güvenliğini çok önemsediğimiz net olarak bilinmelidir. Bugün, derin kuşkulara karşın, elden çıkarılması için türlü manevra yapılan DAİ ve DAK’ı Gazimağusa Belediyesi olarak, mevcut yapısını büyük oranda koruyarak, devralmaya hazırız. Bu kurumlarımızı devralarak, güvenli yarınlara ulaştırmaya hazırız. Bu teklifimiz, bugün gerçekleştirilmesi için uğraşılan yöntem için de, rekabet kurallarını ve şeffaflığı gözeten biranlayışla düzenlenecek herhangi bir ihale için de aynen geçerlidir. Bizim hem kendimize, hem de DAİ ve DAK ailesine olan güvenimiz tamdır. DAİ ve DAK Gazimağusalılar’ın gurur kaynağı olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ayrılmaz birer parçasıdır. Bu bütünlüğü ya tek başına Gazimağusa Belediyesi olarak, ya da kentimizdeki iş insanları ve girişimcilerle işbirliği veya ortaklık çerçevesinde, korumaya hazır ve kararlıyız. Özvarlıklarımızın hak ettiği değeri görmesi ve sahip oldukları prestije uygun biçimde faaliyetlerini sürdürmeleri için gereken her türlü özveride bulunaca ğımızın altını çizer, kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Oktay Kayalp
Belediye Başkanı


Halk Dansları Topluluğu’nun 28. Yıl Sonu Etkinliği Yapıldı (17.06.2011)

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun 28. Yıl Sonu etkinliği dün akşam Venedik Sarayı’nda yapıldı. Bir yetişkin, 4 minik ve 3 orta gruptan toplam 350 dansçısıyla sahneye çıkan halkdansları topluluğu yıl boyunca yaptığı çalışmalarını halka sundu.

Dev bir halkdansları okulu olarak faaliyet gösteren Gazimağusa Belediyesi Halkdansları Topluluğu, 1000’i aşkın izleyici topluluğu önünde yaptığı gösteriler büyük beğeni topladı. 14 ekip yönetmenine başarı belgesinin verildiği etkinlikte, ayrıca topluluğun 6 yaşındaki en küçük üyesi Neşe Evren ve 50 yaşındaki en büyük üyesi Hacer Ataoğlu’na plaket verildi. Etkinliğin sonunda tüm dansçlılar sahneye çıkarak hep bir ağızadan topluluğun marşını söyledi.

Etkinlikte konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, halk danslarının ulaştığı kalite ve düzeyin önemine dikkat çekerek, 28 yaşına ulaşan halkdanslarının büyük bir okul olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili bir de anekdot paylaşan Kayalp, 1975 yılında üniversite yıllarında, Kıbrıs’ta Antep, Elazığ, Edirne oyunlarının oynandığını, ülkenin önde gelen şairlerinden Mehmet Yaşın’la birlikte çalıştıklarını söyleyerek, ilk halkdansları gösterilerini o yıllarda yaptıklarını söyledi. Kayalp, bu çalışmalarla birlikte Kıbrıs kültürünün devlet tarafından sahiplenildiğini de söyledi. Kayalp, topluluğun başarısında görev alan eğitmenlere teşekkür etti.


Kızılyürek'le Mağusa Söyleşisi Yapıldı  (9.06.2011)

Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği “Mağusa Söyleşileri” dün akşam saat 20:00’da Gazimağusa Belediyesi Durmuş İyimser Salonu’nda yapıldı.

Kıbrıs Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in konuşmacı olarak katıldığı "Tarihten Güncelliğe Kıbrıs Rum Toplumunda Siyaset Sahnesi" konulu söyleşide Kıbrıs Rum siyaseti tartışıldı.

Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek Kıbrıs Rum siyasetini anlatırken Kıbrıs’ın İngiltere’nin eline geçtiği 1878 yılından 1955’e kadar olan dönemi, 1955 ile 1960 yılları arasındaki dönemi ve 1960 sonrası dönemle ilgili değerlendirmeler paylaştı.

Kıbrıs Rumlarının modern olarak siyasetle tanışmasının 1878 yılına denk geldiğini, 1882 yılında İngiliz döneminde kurulan kavanin meclisi ile siyasetin başladığını ve elitler düzeyinde helen milliyetçiliğinin yapıldığını söyleyen Kızılyürek, 1830 yılında Yunansitan’ın kurulması ve Fransız İhtilali’nin Kıbrıs’taki siyaseti etkilediğini, ancak o dönemde sadece milliyetçilik ilkesini benimseyen siyasi bir elitin oluştuğunu söyledi.

Kıbrıs ortodoks kilisesinin milliyetçiliğin taşıyıcısı durumunda olduğunu, 1926 yılında kurulan Kıbrıs Komunist Partisi’nin kilise ile kıran kırana bir mücadeleye giriştiğini anlatan Kızılyürek, komünistlerin kiliseyi sömüren sınıf olarak gördüğünü ifade etti.

Kızılyürek, Akel’in enosis fikrini desteklemesine rağmen kilise ile arasında bir yakınlaşma olmadığını, Enosis’e ulaşmak için silahlı mücadeleyi eleştiren Akel’in Grivas’ın hedefi olduğunu, 1950’nin sonunda Akel ile Eoka arasında gerilimin şiddetlenerek Grivas’ın öldürülecek komünistlerin listesini yaptığını ve öldürmeye başladığını anlattı.

1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Kıbrıs Rum siyasetinde yeni bir safhaya geçildiğini aktaran Kızılyürek, Zürih ve Londra Anlaşmaları’nı isteyen hiçbir siyasetçinin olmadığını, Akritas planıyla anayasayı değiştirme, Garanti ve İttifak Anlaşmaları’ndan kurtularak Enosis’in hedeflendiğini, Kıbrıs Türklerinin 1959 yılında elde ettiği hakların aşırı haklar olarak görüldüğünü belirtti.

1964 yılında Enosis’in gerçekleşemediğini, aksine bunun imkansız olduğunun görüldüğünü, 1964 ile 1967 yılları arasında Kıbrıs Rum siyasetinin ısrarla enosis istediğini, 1968 yılında Makaryos’un Enosis’in mümkün olmadığını açıkladığını söyleyen Kızılyürek, 1974 yılının Kasım ayında Atina’da yapılan liderler zirvesinde Makaryos’un çoğrafi esasa dayalı çok kantonlu bir federasyonu kabul ettiğini kaydetti.

Akel ve Disi arasında kıran kırana rekabetin varlığına dikkat çeken Kızılyürek, bunun güneyde federasyona karşı olan daha küçük partileri etkili konuma getirdiğini söyledi. 1974 yılında Enosis hedefinin bittiğini ancak bu kez de Kıbrıs Cumhuriyeti’ni aşırı koruma ve kollamanın söz konusu olduğunu, bundan dolayı devleti Kıbrıs Türkleri ile paylaşmadıklarını anlatan Kızılyürek, gündeyde Akel ve Disi’nin acı bir uzlaşma da olsa federasyon tezini gündeminde tutan iki parti olduğunu söyledi. Bu iki partinin liderlerinin önümüzdeki başkanlık seçiminde yarışacağını, ancak destek arayacakları partilerin fedarasyon karşıtı partiler olacağını söyledi.


Seksendört Grubu Genç Hayranlarıyla Buluştu  (2.06.2011)

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 19. Gazimağusa Çocuk Festivali’nde Namık Kemal Meydanı, Seksendört Grubu ve genç hayranlarının coşkusuyla sallandı. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamalarında dün akşam sahneye çıkan Türkiye’nin sevilen Rock gruplarından Seksendört, gençlerin yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı. Festivalin kortej yürüyüşüne ve diğer etkinliklerine katılan çocuklar her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çocuk gününü unutulmaz bir şekilde geçirdiler. Seksendört Grubu, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalığa muheteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Bu yıl 4 Nisan-3 Haziran tarihleri arasında birbirinden renkli etkinlikleriyle binlerce çocuğa eğlenceli saatler yaşatan Gazimağusa Çocuk Festivali’ndeki heyecan ve coşku “Festival Yürüyüşü ve Seksendört Grubu Konseri” ile doruğa ulaştı.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamaları saat 18:30’da Namık Kemal Lisesi önünden hareket eden festival korteji ile başladı. Çok sayıda çocuk rengarenk kıyafetleriyle karnaval yürüyüşüne katıldı.

Çeşitli etkinliklerin düzenlediği ve standların kurulduğu Namık Kemal Meydanı’nda, Gazimağusa Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesi halk dansları toplulukları ve okulların dans grupları gösteriler yaptı. Mağusa Kültür Derneği Minikler, Büyükler ve Küçükler dans Grubu, Özel Eğitim Merkezi Folklor Ekibi, Darbuka Show, Şht. Osman Ahmet İlkokulu, Şht Zeki Salih ilkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Alasya İlkokulu, Hint Dansları gösteriler yaptı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp yaptığı konuşmada, Çocuk Festivali’nin KKTC’nin tartışmasız en büyük çocuk festivali olduğunu, sorunları da beraberinde getiren bilgisayar çağına karşı festival etkinliklerinin çocukların yeteneklerini ve birikimlerini açığa çıkarmayı sağlarken, bireyselliğe neden olan tv bilgisayar bağımlılığının önüne geçmeyi amaçladığını belirtti.

Kollektif oyunlar ve ortak paylaştıkları etkinliklerde bulunan çocukları geleceğe, doğru bir şekilde taşımak için önemli bir yol katettiklerini söyleyen Kayalp, organizasyonun gerçekleşesinde en büyük yükü çeken Mağusa Kültür Derneği’nin yönetici ve üyelerine, sponorlarlara, okul yöneticilerine ve belediyenin kültür şubesine teşekkür etti. Kayalp “Sizin desteğiniz oldukça çocuk festvali yaşamaya, güçlenmeye ve büyümeye devam edecek” diyerek halka teşekkür etti.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Esen Beyköylü, çocuklar için çok önemli olan organizasyonun çocukları hem eğlendirdiğini hem de sağlıklı bir geleceğe hazırladığını belirterek, festivali yaparken kendilerine güvenerek etkinliklerine katılan ailelere ve çocuklara teşekkür etti, barış dolu savaşsız bir dünya diledi.


Seksendört Yarın Namık Kemal Meydanı’nda  (31.05.2011)

  • 19. Gazimağusa Çocuk Festivali Muhteşem Kutlamaya Hazırlanıyor

  • 1 Haziran’da Seksendört Namık Kemal Meydanı’nda

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen 19. Gazimağusa Çocuk Festivali’nde 1 Haziran Dünya Çocuk Günü görkemli bir organizasyonla kutlanıyor. 2005 yılında çıkardıkları ve kendi isimlerini taşıyan ilk albümleri “Seksendört” ile Türk Rock piyasasında sağlam bir yer edinmeyi başaran Seksendört Grubu Dünya Çocuk Günü kutlamalarında 1 Haziran akşamı 21.00’da Namık Kemal Meydanı’nda sahneye çıkacak.

Bu yıl 4 Nisan-3 Haziran tarihleri arasında birbirinden renkli etkinlikleriyle binlerce çocuğa eğlenceli saatler yaşatan Gazimağusa Çocuk Festivali, heyecan ve coşkunun doruğa tırmanacağı “Festival Yürüyüşü ve Seksendört Grubu Konseri” ile çocuklara unutulmaz bir gün daha yaşatmaya hazırlanıyor.

Saat 18:00’da Namık Kemal Lisesi önünden hareket edecek festival korteji ile başlayacak Dünya Çocuk Günü kutlamaları, Namık Kemal Meydanı’nda büyük coşkuya dönüşecek. Namık Kemal Meydanı ve Venedik Sarayı’nda çeşitli etkinlikler düzenlenerek standlar kurulacak.

Meydanda saat 19:30’dan itibaren Gazimağusa Belediyesi ve Mehmetçik Belediyesi Halkdansları Toplulukları ve okulların dans gruplarının gösterileri yer alacak.

Festival, 3 Haziran’da saat 19.00’da Mağusa Arena’da yer alacak Mağusa Kültür Derneği Yılsonu Gösterileri ile sona erecek.


Mağusa Söyleşisinde Kıbrıs Rum Siyaseti Tartışılacak  (31.05.2011)

Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği “Mağusa Söyleşileri”nde geçmişiyle ve bugünüyle Kıbrıs Rum siyasi yapısı konuşulacak. Kıbrıs Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in konuşmacı olarak katılacağı "Tarihten Güncelliğe Kıbrıs Rum Toplumunda Siyaset Sahnesi" konulu söyleşi 8 Haziran Çarşamba akşamı saat 20:00’da Gazimağusa Belediyesi Durmuş İyimser Salonu’nda yapılacak.

Kıbrıs Rum siyasetinin derinlemesine irdeleneceği etkinlikte konu, sunumların ardından izleyicilerin görüş ve sorularıyla açılarak tartışılacak.

Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in özgeçmişi:
“1959 yılında Kıbrıs'ın Bodamya köyünde doğdu. 1964 yılında etnik gruplararası çatışmalar nedeniyle doğduğu köyü terk etmek zorunda kaldı ve ailesiyle birlikte Luricina köyüne yerleşti. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını bu köyde geçirdi. 1974 yılında Ada'nın kuzey ve güney Kıbrıs olarak bölünmesinden sonra Kuzey Kıbrıs'a taşındı. Lise eğitimini tamamladığı 1977 yılında Kıbrıs'tan ayrılarak Almanya'ya gitti ve Bremen Üniversitesi'nde yüksek öğretim gördü. Aynı üniversitede Kıbrıs sorunu üzerine yazdığı doktora teziyle lisansüstü öğrenimini tamamladı. Çeşitli Avrupa ülkelerinde çalıştıktan sonra Kıbrıs Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Çeşitli dillerde yayımladığı bilimsel makalelerin yanısıra, Panikos Hrisantos ile birlikte 'Duvarımız' adlı Kıbrıs belgeselini hazıladı. Birçok ülke televizyonlarında gösterilen 'Duvarımız',1997 yılında Abdi İpekçi Ödülü'ne layık görüldü.”


Türk Maarif Koleji ve Karakol İlkokulu’na Altyapı Yatırımı (29.05.2011)

  • Gazimağusa Belediyesi’nden okullara katkı

Gazimağusa Belediyesi, gerek büyük gerekse de küçük çaplı çalışmalarla kentteki okulların altyapılarını iyileştirmeye devam ediyor. Her yıl yasaların öngördüğü şekilde emlak vergilerinin yüzde 15’lik dilimini eğitim kurumlarına aktaran Gazimağusa Belediyesi, Karakol İlkokulu Ek Derslik Projesi ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji Tuvalet ve Soyunma Odası Projesi’ni hayata geçirmek için çalışma yürütüyor.

Okulların altyapılarının iyileştirilmesine dönük projelerden biri olan Karakol İlkokulu Ek Derslik Projesi’nde okulun mevcut dersliklerinin bulunduğu bina üzerine 2 yeni derslik inşaa ediliyor.

Çalışmalara devam edilen diğer projede ise Türk Maarif Koleji’ne 5 kız 5 erkek olmak üzere 10 adet tuvalet, özürlü tuvaleti ve bir soyunma odası yapılıyor. Projede mefruşat ve vitrifiyenin yapılması da kapsam dâhilinde olacak. Her iki projenin de Haziran ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Kayalp: “İnsana yatırımda okullar ve öğrenciler çok önemli”

Konuyla ilgili açıklama yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, emlak vergilerinin yüzde 15’lik diliminin eğitim kurumlarında kullanılmasına büyük önem verdiklerini, zaman zaman ortaya çıkan gereksinimlerinin yanında ihaleye çıktıkları büyük çaplı projelerle de okulların altyapısını geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Okullarla ilgili sorumlu yerel yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Kayalp, insana yatırımda okulların ve öğrencilerin çok önemli bir yeri olduğunu, eğitim kurumlarının hem altyapı hem de diğer ihtiyaçların karşılanması için görev üstlendiklerini aktardı.


Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu’ndan “Bahar Nağmeleri Konseri” (27.05.2011)

Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu 25 ve 26 Mayıs’ta verdiği “Bahar Nağmeleri Konseri” ile sanat sevenlerin ayakta alkışladığı bir performans sergiledi. DAÜ Aktivite Merkezi’nde 2 gün olarak gerçekleştirilen “Bahar Nağmeleri Konseri”nde özel eserlerin yanı sıra karma bestecilerden ve farklı makamlardan şarkılar seslendirdi.

Türk Müziği severlerin yoğun katılım gösterdiği konserlerde Korosu’nun icrası beğeni topladı.

Şef Adil Sönmez yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gazimağusa Belediye Türk Müziği Korosu, Hicaz, Uşak, Kürdili Hicazkar, Muhayyer Kürdi, ve Nihavend, makamlarından eserler seslendirecek. Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, 12’si müzisyen olmak üzere 60 kişiden oluşuyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, koronun ikinci konserinde yaptığı konuşmada Türk Sanat Müziği’nin ülkemizde geçmişi çok eskilere dayanan bir sanat dalı olduğunu ifade ederek, Gazimağusa’da durma noktasına gelen sanat müziği çalışmalarının koronun kurulmasıyla yeniden canlandığını, üretimden vazgeçen duayenlerin yeniden aktif hale geldiğini aktardı. Türk sanat Müziği’nin bu noktaya gelmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Kayalp, Şef Adil Sönmez’e teşekkür etti.

Kıbrıs’ın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’nin tamamlanma aşamasına geldiğinin bilgisini de veren Kayalp, koronun bir sonraki konserinin adada benzeri olmayan mükemmel salonunda yapılacağını vurguladı.


El Sanatları ve Fotoğrafçılık Kulübü Yetişkinler Sergisi Bandabuliya’da Açıldı (27.05.2011)

19. Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında dün akşam Bandabuliya’da El Sanatları ve Fotoğrafçılık Kulübü Yetişkinler Sergisi açıldı. Gazimağusa Belediyesi ile birlikte çocuk festivalinin ortaklarından biri olan Mağusa Kültür Derneği’nin üyelerine ait el sanatları ve tarihi yerlerle ilgili fotoğrafların yer aldığı sergi Belediye Başkanı Oktay Kayalp tarafından açıldı. Sergi, 27-28 Mayıs tarihlerinde 09:30 ile 24:00 saatleri arasında, 29 Mayıs günü ise öğleye kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışta konuşan Kayalp, önceleri Kültür-Sanat Derneği Çocuk Kulübü olarak faaliyete başlayan, daha sonra ise Mağusa Kültür Derneği’ne dönüşen derneğin çocukların yanı sıra her yaş grubundan kişileri ve değişik alanları kapsayan kültürel, sanatsal ve sosyal çalışmalar yaptığını, farklı bir etkinlik olan serginin kentin önemli bir tarihi mekanı olan Bandabuliya’da yapıldığını söyledi.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü meydanda kutlanacak Festivalde 1 Haziran’da 18:30’da Namık Kemal Lisesi önünden Namık Kemal Meydanı’na yapılacak festival yürüyüşü ve meydanda yer alacak 84 grubunun konseri ile Dünya Çocuk Günü kutlanacak.

3 Haziran’da ise saat 19.00’da Mağusa Arena’da yer alacak Mağusa Kültür Derneği Yılsonu Gösterileri ile festival sona erecek.


Çocuk Festival'nde resim ve Mektup Yarışmalarının Ödül Töreni (26.05.2011)

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nde dün akşam Resim ve Mektup Yarışmalarının Ödül Töreni yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren yaklaşık 100 öğrencinin resim, mektup ve dernek bünyesindeki Ramiz Gökçe Karikatür Okulu’nda yapılan çizimlerin sergisi de yapıldı. Festivalin sponsorlarından Akgöl Ltd, Boğaz Endüstri ve Madencilik ve Armen Ltd temsilcilerine de plaket takdim edildi.

Ülkemizin önemli kişilerinden Doktor Ramiz Gökçe’nin anısına mektup yarışmasında dereceye giren Kardelen Tüfekçi isimli öğrenciye jüri özel ödülü verildi. Ayrıca Gökçe ailesinden Ulaş Gökçe’ye Belediye Başkanı Kayalp tarafından plaket takdim edildi. Kalabalık bir izleyici topluluğunun katıldığı ödül törenine, Enerji ve Ekonomi Bakanı Sunat Atun da katılarak dereceye giren öğrencilere plaket verdi.

Festivalin açılışında konuşan Esen Beyköylü, Mağusa Kültür Derneği’nde özveriyle çalışan bir grup öğretmenin büyük emeğiyle festivalin 19 yıldır düzenlendiğini, yapılan etkinliklerde çocukların gelişimine katkı koymayı amaçladıklarını söyledi. Beyköylü, festivali birlikte düzenledikleri Gazimağusa Belediyesi’ne ve velilere teşekkür etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp da konuşmasında, festivalin sadece bir eğlence ve yarışma olmadığını, festival etkinliklerinin çocukları sosyallikten uzaklaştıran ve bireyselleştiren bilgisayar ve televizyon gibi bağımlılıklara karşı bir alternatif olduğunu ifade etti. Etkinliklerin çocuklara sosyal olma, ortak hareket etme ve paylaşmayı öğretme açısından önemli olduğunu belirten Kayalp, 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra da organizasyona katkı koymaya devam edeceklerini, Mağusa Kültür Derneği eğitmen ve yöneticilerinin gönüllülük esasıyla çalışarak festivali yarattıklarını söyledi. Kayalp, derneğin eğitmenlerine, jüri üyelerine ve velilere teşekkür etti.

Enerji ve Ekonomi Bakanı Sunat Atun da yaptığı konuşmada, “Mağusa Kültür Derneği’ni canı gönülden kutluyorum” diyerek ülkede toplumsal kültürün yaşatılmasının çok önemli olduğunu, özellikle Gazimağusa’nın kültürel değerlerinin korunması ve çocuklara aktarılmasının ST֒lar tarafından başarıyla yapılması hem bir bakan olmanın yanında bir veli olarak da gurur duyduğunu söyledi. Sunat Atun, organizasyonda emeği geçenlere ve başarılı çalışmalar yapan Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti. Bakan Atun Dr. Ramiz Gökçe için şunları kaydetti: “Siyasi alanda da sosyal alanda da katkıları olmuş bir insandı. Ama bunların yanında felsefesiyle de iz bırakan bir insandı, böylesi organizasyonlarla yeni genç çocuklarımızı hem Mağusa hem Kıbrıs adına izler bırakacak şekilde yetiştireceğiz”dedi.

Mektup Yarışması Jüri Başkanı Mehmet Yağlı da 15 yıldır juri başkanlığını sürdürdüğü, herşeyin maddiyat olduğu, ve lüks yaşamlarla mutlu olacağını düşünen insanlar yanında idealist insanların olmasının çok güzel olduğunu söyledi. Yağlı, çocuk yetiştirmek sadece maddi ihtiyaçların karşılanması olmadığını, düşebilen, üretebilen çocuklar yetiştirmenin önemli olduğunu, festivalin de bunu başarabildiğini söyledi.

Resim Jüri üyesi Zühre Özkaramanlı da kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmek için çok önemli etkinlikler yapıldığını söyledi.

Ulaş Gökçe yaptığı konuşmada, maddi karşılık beklemeden topluma hizmet etmenin unutulan bir görev haline geldiğini, Ramiz Gökçe’nin sivil toplum örgütleri ve siyasetin içinde olduğunu ve karşılık beklemeden toplumu için görev yaptığını söyledi.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Grup 84 meydanda olacak Bu yıl 4 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında birbirinden renkli etkinlikleriyle binlerce çocuğa eğlenceli saatler yaşatan Gazimağusa Çocuk festivali, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü görkemli bir organizasyonla kutluyor. 1 Haziran’da 18:30’da Namık Kemal Lisesi önünden Namık Kemal Meydanı’na festival yürüyüşüyle başlayacak kutlamalar, meydanda 84 grubunun konseriyle coşkuyla yapılacak.


Göletler ve Su Birikintilerinde Larva Mücadelesi (25.05.2011)

  • Gazimağusa’da sivrisinekle etkin mücadele Göletler Ve Su Birikintilerinde Larva Mücadelesi

Gazimağusa Belediyesi, kent genelinde sivrisinekle mücadele için çalışmaları yoğunlaştırma kararı aldı. Sivrisinekle mücadelede son derece önemli olan göletler ve su birikintilerinin ilaçlanması için çalışmalara yoğun bir biçimde devam eden Sağlık Birimi ekipleri, göletlere sinek larvalarına karşı etkin bir yöntem olan balıklar bıraktı.

Ekipler, sineklerin üremesi için uygun zemin oluşturan su birikintilerini çevreye uyumlu biyolojik ilaçlar kullanarak ilaçlama yapıyor. Aynı zamanda tüm bölgelerde peryodik olarak araçla uçkun ilaçlanması da yapılıyor.

Gazimağusa Belediyesi Sağlık Birimi Yetkilileri, özellikle çevrede bulunan küçüklü büyüklü su birikintilerinin sinekle mücadeleyi önemli ölçüde etkilediğini belirterek, vatandaşlardan çevredeki su birikintilerine ya müdahale etmelerini ya da halkla ilişkiler birimine bildirimde bulunmalarını istedi. Bir bardak durgun suda dahi binlerce sivrisineğin üreyebileceği uyarısı yapan yetkililer, bu durumlara karşı azami dikkat gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, özellikle göletler ve su birikintilerinde yoğunlaştırılan çalışmalarda sivrisineğe neden olan larvaların başlangıç evresinde yok edilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Sıkıntısız bir yaz geçirmek için etkin bir çalışma programı uyguladıklarını belirten Kayalp, insan ve hayvan sağlığına tehdit oluşturmayan ve çevreyle uyumlu biyolojik ilaçlarla göletlerin her noktasının ilaçlanmakta olduğunu kaydetti.


Çocuk Festivalinde “Ayrılsak Da Beraberiz” Konulu Seminer Yapıldı (25.05.2011)

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nde dün akşam MAGEM’de yapılan “Ayrılsak da beraberiz” konulu seminerde Ege Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Işıl Vahip boşanmaları anlattı.

Prof. Dr. Işıl Vahip boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisini ve boşanmış kişilerin çocuklarına nasıl davranması gerektiğini anlattığı seminerde, boşanmaların mutlaka kötü sonuçlar doğurmadığını, boşanmadan önce duygusal, ekonomik ve toplumsal hazırlıkların yapılması gerektiğini, çünkü boşanmanın ardından çiftlerin özerk bireyler olarak yaşam sürdüklerini söyledi.

Anne ve babaların boşanma kararlarını küçük çocuklara sorduklarını, bunun çok yanlış bir davranış olduğunu anlatan Vahip, küçük çocuklara boşanmayı sorarak onlara kaldıramayacakları bir sorumluluk yüklendiğini ve bunun çocukta çöküntüye neden olduğunu ifade etti.

Boşanma öncesinde aile ikişlilerindeki bozukluk derecesine göre çocuğun yeni koşullara uyum sağlamasının zorlaştığını, boşanma öncesi dönemin de önemli olduğunu anlatan Vahip, boşanmadan sonra anneye kalan sorumluluğun daha ağır olduğunu belirtti. Boşanmadan sonra annelerin kapana kısılmış; babaların ise evin kapası kaptılarak dışarıda kalmış gibi hissettiğini söyleyen Vahip, çocuklar için önemli olanın anne ve bababın nefret varsa bunu zaman içinde aşıp normal iletişim kurması olduğunu kaydetti.

6-8 yaş arası çocukların boşanmaya en yoğun duygusal tepki veren grup olduğunu, erkek çocuk babanın gidişini terk edilme gibi algılar ve öfkeyi annesine yönlendirdiğini, bu durumda öğretmenlerin esnek otoriteyle sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

26 Mayıs’ta Bandabuliya’da El Sanatları ve Fotoğrafçılık Kulübü ve Yetişkinler Sergisi,

Festaival kapsamında yarın 19:30’da Bandabuliya’da El Sanatları ve Fotoğrafçılık Kulübü ve Yetişkinler Sergisi yer alacak.

1 Haziran’da 18:30’da Namık Kemal Lisesi önünden Namık Kemal Meydanı’na festival yürüyüşü ve meydanda 84 grubunun konseriyle Dünya Çocuk Günü görkemli bir şekilde kutlanacak.

3 Haziran’da saat 19.00’da Mağusa Kültür Derneği Binası’nda yer alacak MKD Yılsonu Gösterileri ile festival sona erecek.


19. Gazimağusa Çocuk Festivali’nde 6. Uçurtma Şöleni Yapıldı (24.05.2011)

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 19.’su düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nde 6. Uçurtma Şöleni yapıldı.

Festivalin renkli etkinliklerden biri olan Uçurtma Şöleni, Glapsides Plajı’nda dün saat 16:00’da gerçekleştirildi. Aileleriyle birlikte Glapsides Plajı’na gelen yüzlerce çocuk, gökyüzüyle buluşturduğu rengarenk uçurtmalarıyla eğlenceli bir gün geçirdi.

Bu yıl 4 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında birbirinden renkli etkinlikleriyle binlerce çocuğa eğlenceli saatler yaşatan Gazimağusa Çocuk festivali, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. 1 Haziran’da 18:30’da Namık Kemal Lisesi önünden Namık Kemal Meydanı’na festival yürüyüşüyle başlayacak kutlamalar, meydanda 84 grubunun konseriyle coşkuyla yapılacak.

Resim ve Mektup Ödül Töreni, Resim-Mektup Karikatür Sergisi yarın yapılıyor

Festival kapsamında, “Resim ve Mektup Ödül Töreni, Resim-Mektup Karikatür Sergisi” yarın saat 19:30’da Suriçi’ndeki Mağusa Kültür Derneği Binası’nda yapılıyor. Festivalin resim ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verileceği etkinlikte ayrıca sergi de yer alacak. Bu yıl Karikatürist Ramiz Gökçe’nin anısına Juri Özel Ödülü verilecek.

19. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin geriye kalan programında; 26 Mayıs’ta 19:30’da Bandabuliya’da El Sanatları ve Fotoğrafçılık Kulübü ve Yetişkinler Sergisi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamaları ve 3 Haziran’da Mağusa Kültür Derneği Binası’nda MKD Yılsonu Gösterileri yer alacak.


Çocuk Festivalinde “Ayrılsak Da Beraberiz” Konulu Seminer Yapılıyor (23.05.2011)

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 19.’su düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nde yarın(24 Mayıs) saat 19:30’da MAGEM seminer salonunda Prof. Dr. Işıl Vahip’in konuşmacı olarak katılacağı “Ayrılsak da beraberiz” konulu seminer yapılıyor.

Bu yıl 4 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında birbirinden renkli etkinlikleriyle binlerce çocuğa eğlenceli saatler yaşatan festival kapsamında, Ege Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Işıl Vahip boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisini ve boşanmış kişilerin çocuklarına nasıl davranması gerektiğini anlatacak.

1992 yılından beridir gerçekleştirilen Çocuk Festivali, 12 yıldır Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği (MKD)’nin ortak organizasyonuyla düzenleniyor.

Festival kapsamında geriye kalan etkinlikler şöyle: “25 Mayıs’ta 19:30’da Mağusa Kültür Derneği’nde Resim ve Mektup Ödül Töreni, Resim-Mektup Karikatür Sergisi, 26 Mayıs’ta 19:30’da Bandabuliya’da El Sanatları ve Fotoğrafçılık Kulübü ve Yetişkinler Sergisi, 3 Haziran’da saat 19.00’da Mağusa Kültür Derneği Binası’nda MKD Yılsonu Gösterileri yer alacak. 1 Hazıran Dünya Çocuk Günü’nde ise 18:30’da Namık Kemal Lisesi önünden Namık Kemal Meydanı’na festival yürüyüşü ve meydanda 84 grubunun konseriyle festival sona erecek.


Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu’ndan “Bahar Nağmeleri Konseri” (22.05.2011)

  • 25 Mayıs Çarşamba Saat 20.00’da DAÜ Aktivite Merkezi
  • 26 Mayıs Perşembe saat 20:00’da DAÜ Aktivite Merkezi

Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu özel eserlerinin yer alacağı “Bahar Nağmeleri Konseri” ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 25 ve 26 Mayıs’ta 2 gün gerçekleştirilecek “Bahar Nağmeleri Konseri”nde karma bestecilerden ve farklı makamlardan şarkılar seslendirilecek.

Şef Adil Sönmez yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gazimağusa Belediye Türk Müziği Korosu, Hicaz, Uşak, Kürdili Hicazkar, Muhayyer Kürdi, ve Nihavend, makamlarından oluşacak eserleri seslendirecek. Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, 12’si müzisyen olmak üzere 60 kişiden oluşuyor.


Çocuk Festivali’nde Renkli Etkinlik (22.05.2011)

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 19. Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında dün akşam gerçekleştirilen “Dans Buluşması” etkinliği ilkokulların dans gruplarının renkli gösterilerine sahne oldu.

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük çocuk festivali olan Gazimağusa Çocuk Festivali, KKTC’nin farklı bölgelerinden13 ilkokulu ağırladı. Etkinlik kapsamında, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Vadili İlkokulu, Alasya İlkokulu, Şehit Menteş Zorba İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Geçitkale İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şehit Osman Ahmet İlkokulu, Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu, Akova,Yıldırım İlkokulu, Pile Türk İlkokulu, Kumyalı İlkokulu ve Mağusa Kültür Derneği Hint Dans ve Modern Dans Gurpları gösteriler yaptı.

Gazimağusa Çocuk Festivali’nin “ Dans Buluşması” etkinliğine katılan yurdun dört bir yanından ilkokul öğrencileri kalabalık izleyici topluluğu önünde gösterilerini büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. Dağlı Sigorta’nın sponsor olduğu etkinliğin bu yıl da sunuculuğunu Erkan Dağlı ve Ayşe Güler Akın yaptı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp yaptığı konuşmada, bu yıl 19. yaşına basan festivalin kalitesi ve coşkusuyla Kıbrıs’ın en büyük çocuk organizasyonu olma unvanını sürdürdüğünü, festivalle onur duyduklarını söyledi.

Festivalin gerçekleşmesinde büyük emek veren Mağusa Kültür Derneği’nin eğitmenlerine teşekkür eden Kayalp, en büyük alkışı derneğin hak ettiğini söyledi. Ailelere de festivale verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek kutlayan Kayalp, etkinliğe katılan okullara, sunuculara ve sponsor firmaya da teşekkür etti.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Esen Beyköylü de konuşmasında, etkinliğin gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, derneğin bir grup gönüllüden oluştuğunu söyledi. Beyköylü, Gazimağusa Belediyesi’ne, Dağlı Sigorta Direktörü Ersan Dağlı’ya ve sunuculara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan ilkokulların dans gruplarına hediyeler ve katılım belgelerinin yanı sıra maddi katkı da yapıldı.

Yarın Glapsides Plajı’nda Ucurtma Şöleni Yapılacak
1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde festival yürüyüşü ve 84 grubunun konseriyle sona erecek festivalde, yarın saat 16.00’da Glapsides Plajı’nda Uçurtma Şöleni yapılacak.

Festivalin diğer etkinlikleri şöyle: 24 Mayıs’ta Seminer, 25 Mayıs’ta Resim ve Mektup Ödül Töreni, Resim-Mektup Karikatür Sergisi, 26 Mayıs’ta El Sanatları ve Fotoğrafçılık Kulübü ve Yetişkinler Sergisi, 30 Mayıs’ta MKD Yılsonu Gösterileri yer alacak.


Kayalp, Bulutoğluları’nı Ziyaret Etti (18.05.2011-TAK)

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, bugün, gündemdeki Hal Yasası’nı görüşmek amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Cemal Bulutoğluları’nı ziyaret etti.

LTB açıklamasına göre Kayalp ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Bulutoğluları’nı, gündemdeki Hal Yasası’nı görüşerek belediyeler lehine nasıl düzenlemeler yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere ziyaret ettiğini söyledi.

Belediyelerin genel konularıyla ilgili dostane bir görüşme olacağını kaydeden Kayalp, amaçlarının; Kıbrıs Türk yerel yönetim hareketini doğru bir yere oturtmak için fikirleri yanyana getirerek iyiyi yakalamak olduğunu belirtti.

LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları ise, yaptığı çalışmalardan dolayı Kayalp’ı kutlayarak, Meclis’te görüşülen Hal Yasası’yla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Bulutoğluları, yasayla ilgili Belediyeler Birliği’nde toplantıya katıldıklarını ve belediyelerin çıkarları doğrultusunda yasanın eksiklerini değerlendirdiklerini belirtti.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde de görüşeceklerini ifade eden Bulutoğluları, Kayalp’ın uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış deneyimli bir belediye başkanı olduğunu ve deneyimlerinden faydalanılması gerektiğini vurguladı.

Kayalp’la belediye ve genel konularda sık sık konuştuklarını kaydeden Bulutoğluları, ekonomik kriz döneminde belediyelerin yapılarında yapılacak olan değişikliklerle ilgili uygulayabilecekleri yöntemler konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Bulutoğluları ayrıca Kayalp’a “Bir arkadaş, bir dost olarak kendi görev süresinde LTB’ye ilk kez geldiği için çok teşekkür ederim” dedi.


İstanbul’daki Uluslararası Turnuvanın Şampiyonu MAGEM (21.05.2011)

Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM) Yıldız Kız Voleybol Takımı, “Uluslararası Büyükçekmece Bayanlar Voleybol Şenliği”nde düzenlenen turnuvada şampiyon oldu. Büyükçekmece Jimnastik Kulübü’nün 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği ve 6 takımın katıldığı uluslararası turnuvada MAGEM, bugün Büyükçekmece ile oynadığı final maçını kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada MAGEM Takımı’ndan Çisem İçten en iyi pasör oyuncusu seçildi.

Bayanlar Voleybol Şenliği’nde ülkemizi temsil eden MAGEM Yıldız Kız Voleybol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Bulgaristan’ın Dunav Ruse takımını 3-1, Silivri Takımı’nı 3-0 ve finalde ise Büyük Çekmece Jimnastik Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı’nı 3-2’lik skorla yendi.

MAGEM YILDIZ KIZ VOLEYBOL TAKIMI ULUSLARARASI VOLEYBOL ŞENLİĞİ’NDE
Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM) Yıldız Kız Voleybol Takımı, İstanbul’un önemli takımlarından Büyükçekmece Jimnastik Kulübü’nün düzenlediği “Uluslararası Büyükçekmece Bayanlar Voleybol Şenliği”ne katılmak için İstanbul’da bulunuyor. 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şenliğe katılan Magem Yıldız Kız Voleybol Takım, 2 Bulgaristan ve 3 Türkiye takımıyla karşı karşıya geliyor.

Bayanlar Voleybol Şenliği’nde ülkemizi temsil eden MAGEM Yıldız Kız Voleybol Takımı, turnuvada dün karşılaştığı Bulgaristan’ın Dunav Ruse takımını 3-1, ve ardından bugün karşılaştığı Silivri Takımı’nı 3-0’ yenerek finale yükseldi.

MAGEM Yıldız Kız Voleybol Takımı, Büyük Çekmece Jimnastik Kulübü’nün misafirperverliğinden dolayı son derece memnun olurken, Büyükçekmece Jimnastik Kulübü Başkanı Melek Bozkurt, MAGEM’le kardeş kulüp ilişkilerini geliştirerek ortak organizasyonlarda işbirliği yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

Büyük Çekmece Jimnastik Kulubü Yıldız Kız Voleybol Takımı ülkemizde bulunduğu 2011 Şubat ayında Gazimağusa Belediyesi’ne ait Dr. Fazıl Küçük Spor Komleksi ve Magem Tesisleri’ni ziyaret ederek Magem Yıldız Kız Voleybol Takımıyla bir maç yapmıştı.


Gençler Basketbol'da şampiyon MAGEM (17.05.2011-KIBRIS/HAVADİS)

Genç Erkekler Ligi final serisi maçında MAGEM rakibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni 61-52 mağlup ederek seride durumu 3-1’e taşıdı ve 2010-2011 şampiyonluğunu elde etti.

Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk devresi 24-23 MAGEM üstünlüğünde tamamlandı. Maça ağırlığını koyan MAGEM sahadan 61-52’lik skorla ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon MAGEM’e kupa ve madalyalarını Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, ikinci YDܒye kupa ve madalyalarını ise KTSYD Başkanı Ogün Genç Kaçmaz verdi.

Basketbol Genç Erkekler Ligi'nde , seriyi 3-1 kazanan MAGEM, mutlu sona ulaştı.

Basketbol genç erkek kategorisinde, bu sezon ilk kez mücadele eden MAGEM Genç Erkek Basketbol Takımı , final serisinin ikinci maçını da kazanarak , şampiyonluğa ulaştı

KUPA KAYALP ' TAN
Kupayı MAGEM ' e , Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp verdi Kaya EMİROĞLU Basketbol Genç Erkek Ligi ' nde şampiyon MAGEM ( Mağusa Gençlik Merkezi ) oldu.

Final serisinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ' ni Gazimağusa ' da da 6152 yenen MAGEM , şampiyon olmayı başardı . Maçın ardından MAGEM'e kupasını , Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp verdi . Sezonu ikinci tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi ' ne kupasını ise KTSYD Başkanı Ogün Genç Kaçmaz takdim etti
.
Hakemler : Baturalp Çevirgen , ElifUyumsal
MAGEM : Necmi ( 3 ) , Görkem ^ ) , Volkan ( 7 ) , Hüseyin ( 3 ) , Hüran ( l5 ) , Hasan ( 5 ) , Ali ( 22 )
 

YDÜ : Mahmut ( 5 ) , Cemal ( 5J , Doğukan ( 2 ) , Rifat ( 2 ) , Doğan ( 12 ) , Hasan ( 12 ) , Huse Vin ( 2 ) , Ahmet ( 6 ) , Ahmet K . ( 6 )
l.Periyot : 10-13 ( YDÜ); ilkyarı : 24-23 ( MAGEM ) 3 periyot : 44-41 ( MAGEM )


4. Gençlik Buluşması “Bağımlı Olma, Sosyal Ol” Temasıyla Yapıldı (14.05.2011)

Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM) ile Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 4. Gençlik Buluşması Gazimağusa Belediyesi Spor Salonu Mağusa Arena’da dün akşam yapıldı. Gazimağusa Belediyesi ve Harmony Kırtasiye’nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli dans grupları ve İki Toplumlu Halk Dansları’nın gösterileri yer aldı. “Bağımlı olma sosyal ol” temasıyla yapılan etkinliğe 12 grup katıldı. Etkinliğe, Namık Kemal Lisesi Orkestrası, Sinerji Dans Grubu, Mağusa Özel Eğitim Halk Dansları, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları, DAK Orkestrası, Dans for peace iki toplumlu halk dansları, YDÜ Latin Dans, MKD Hint Dans, MAGEM Tango, Sons of Işık, Dr. Fazıl Küçük E. Meslek Lisesi Orkestrası katıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp yaptığı konuşmada, yaşamakta olduğumuz bilgisayar çağında bilgiye ulaşma olanağının yanında, bu teknolojinin gençlerimizi bireyselliğe yönelttiğini söyledi. Eskiden oynanan lingiri, pirili gibi oyunların artık oynanmadığını, çocukların oyunları bilgisayarda oynadığını ifade eden Kayalp, önemli bir toplumsal soruna dikkat çeken organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere ve halka teşekkür etti.

Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM) Başkanı Engin Erçelik, sivil toplum örgütleriyle işbirliğine önem verdiklerini, Mağusa Kültür Derneği ile ortak hedeflere sahip olduklarını ifade ederek, son zamanlarda alkol ve uyuşturucu maddeler dışında, yemek yeme, internet-bilgisayar gibi bağımlılıkların gençleri sosyallikten uzaklaştırdığını, etkinliğin bu konuda farkındalık yaratmak için yapıldığını söyledi.

Mağusa Kültür Derneği’nden Mustafa Tuğcan ise televizyon ve bilgisayar bağımlılığına dikkat çekmek için bu yıl etkinliğin “Bağımlı olma sosyal ol” temasıyla düzenlendiğini ifade ederek geceye katılan gruplara ve halka teşekkür etti.


İstiklâl Caddesi’nde Su Şebeke Çalışması Yapılıyor (13.05.2011)

Gazimağusa Belediyesi’nin Suriçi’nde devam ettiği su altyapı inşa çalışmalarında İstiklal Caddesi’ne geçiliyor. Suriçinde İstiklal Caddesi üzerindeki su hatlarının değişimi için yarın (Cumartesi) başlayacak çalışmalar bir hafta sürecek. Hem caddenin girişinde hem de Kooperatif Merkez Bankası noktasında olmak üzere 2 ekiple başlayacak çalışmalarda yarın parke kaldırma işlemi ve ardından boruların döşenmesi yapılacak.

Suriçi Mahallesi İçme Suyu Şebekeleri Yenileme Projesi’nde toplamda 1000 eve yeni hat bağlantısı yapılacak ve 7 bin 900 metrelik su hattı yenilenecek.

Projede kazı ve hat döşeme çalışmalarına devam eden ekipler, aynı zamanda evsel bağlantıları da yapacak ve evlerin içerisinde kalan su sayaçları ev dışına taşınarak ücretsiz olarak yenilenecek. İstiklal Caddesi üzerinde bulunan işyerlerinin de bina içinde olan su sayaçları dışarıya alınacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, suriçinin ticaret hareketliliği en yoğun caddesinde yapılacak çalışmaların çok kısa sürede bitirilmesi hedefiyle hareket edeceklerini, boruların döşenerek caddedeki yaya trafiğini normal seyrine kavuşturacaklarını söyledi.

Kayalp, diğer su altyapı projelerinde olduğu gibi, son projede de Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) borular kullanıldığını, suyun sağlıklı ve kayıpsız olarak tüketiciye ulaştırılması hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Kayalp, altyapı yarımılarının büyük ve zahmetli işler olduğunu, bu nedenle yaşanacak sıkıntılardan dolayı bölge esnafından anlayış göstermelerini rica etti.


Yeni projeler konuşuldu (13.05.2011-KIBRIS GAZETESİ)

  • Büyükelçi Akça, Gazimağusa’ya giderek Belediye Başkanı Kayalp ile görüştü

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, ilçe belediyelerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp’a nezaket ziyaretinde bulunurken, bu yıl belediyelere katkıda bir miktar artış sağlandığını belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kaylp ziyarette yaptığı açıklamada, Büyükelçi Akça’nın ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Kayalp, Büyükelçi Akça’nın ziyaretinin Gazimağusa’nın avantajları ve dezavantajlarını ifade etme açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Kayalp, ziyarette Gazimağusa’nın ve belki ülke sorunlarını mütaala etme fırsatı da olacağını belirtti.

Kayalp, Gazimağusa’daki bir kısım projelerin yıllardır Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin katkılarıyla yürütüldüğüne işaret ederek, “Gerek Belediye’nin kendi başına, gerekse Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ortak yürüttüğü projelere Türkiye’nin önemli katkıları var. Bunların devamını da konuşacağız” dedi.

Kayalp, Türkiye’nin sağladığı katkılara Büyükelçi Akça nezdinde teşekkür etti.

Akça: Belediyeler önemli hizmet noktalarıdır
Büyükelçi Halil ibrahim Akça da, Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp ile ikinci kez biraraya geldiklerini belirterek, “Hem tanışmamızı ilerletmek, hem de Gazimağusa’yla ilgili detaylı bilgi almak amacındayız” dedi.

Akça, Türkiye’nin belediyelere Büyükelçilik üzerinden doğrudan imkanlar sunduğunu kaydederek, bu yıl belediyelere katkıda bir miktar artış sağlandığını, kentlerde özellikle altyapı konusunda ilave hususların gündeme geleceği kanaatinde olduğunu, anlamlı projeler olduğu takdirde belediyelere katkıyı artırabileceklerini ifade etti. Akça, belediyelerin doğrudan halka hizmet verdiği için önemli hizmet noktaları olduğunu vurgulayarak, Türkiye’den kaynak gönderen insanların, bu kaynakların KKTC’nin hizmet alanlarına yönelmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye’den KKTC’ye su getirilmesi konusunda ön çalışmaların başlatıldığını ve suyun planlamasıyla ilgili olarak yapılması gereken yatırımlarla ilgili fizibilite çalışmaları yapmakta olduklaırnı kaydeden Akça, nihai proje ortaya çıkmadan önce siyasilerle görüş alışverişinde bulunmanın son derece önemli olduğunu, konuyla ilgili Kayalp’ın da görüşlerini dinlemek arzusunda olduğunu ifade etti.

Ziyarette Büyükelçilik Uzman Müşaviri Bekir Karaduman da hazır bulundu.


Gazimağusa’da Su Bölgelere 3 Gün Arayla Verilebiliyor (11.05.2011)

Güzelyurt hattıyla birlikte Gazimağusa’nın ana su kaynağı konumundaki Deniz Suyu Arıtma Tesisi’nde devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle kentte su dönüşümlü olarak verilebiliyor.

Kentin ihtiyaçlarının yarıya yakınını karşılayan Gazimağusa Belediyesi Deniz Suyu Arıtma Tesisi’nde yapılan çalışmalardan dolayı suyun bölgelere dağıtımı periyodik olarak 3 günde 1 defa olacak şekilde yapılmaya çalışılıyor.

Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Yetkilileri, geçici olan bu durumla ilgili sıkıntının asgari düzeyde hissedilmesi ve maduriyete yol açmaması için su tasarrufu yapılması çağrısında bulundu. Arıtma tesisinin yaz aylarında tam kapasite devrede olması ve düzenli olarak suyun sağlaması için yapılmakta olan bakım-onarım çalışmasının gerekliliğine dikkat çekildi. Tesisin devreye sokulması için çalışmaların devam ettiği vatandaşların mevcut suyu mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaları önemle rica edildi.


Mağusa Söyleşisi Yapıldı (11.05.2011)

Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği “Mağusa Söyleşileri” etkinliğinde konuşan Dr. İsmail Kemal, "Kıbrıs Rum Siyasi Partileri ve Genel Seçimleri” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Kemal, Gazimağusa Belediyesi Durmuş İyimser Salonu’nda dün akşam saat 20:00’da yapılan söyleşide, Kıbrıs Rum siyasal partileri, seçim sistemi ve anketlerde ortaya çıkan sonuçlarla ilgili bilgiler verdi.

Söyleşi, Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp’in açılış konuşmasıyla başladı. Kayalp, güneyin birinci gündemi olan seçimlerin kuzeyi de ilgilendirdiğini, etkinliğin güneydeki yapının daha iyi öğrenilmesi ve değerlendirilmesi için düzenlendiğini söyledi. İzleyenlerin sorularıyla da konu açılarak tartışıldı.

Dr. İsmail Kemal, 22 Mayıs'ta yapılacak Kıbrıs Rum genel seçimlerinde 531 bin 136 kayıtlı seçmenin oy kullanacağını ve 56 milletvekilinin seçileceğini, AİHM’nin 2006’da aldığı kararla seçimlerde Kıbrıslı Türklerin de oy kullanabildiğini, ilk kez parlamento seçiminde yurt dışındaki 10 bin civarındaki Kıbrıslı Rumun da oy kullanacağını söyledi.

Kıbrıs Rum siyasal sisteminde Akel ve Disi’nin solda ve sağda en büyük iki parti olduğunu, onlardan daha küçük partiler olarak ise sağda Diko ve solda Edek’in her zaman kilit parti olduğunu belirtti. 1996 yılından beri nispi seçim sisteminin kullanıldığı Rum seçimlerinde, seçmen iradesinin meclise adil biçimde yansıdığını, küçük partilerin meclise daha çok girme şansı bulduğunu aktaran Kemal, anketlerde ortaya çıkan sıralamaya göre az farkla Disi’nin birinci, Akel’in ikinci, Diko’nun üçüncü, Edek’in dördüncü, Avrupa Partisi’nin beşinci, Çevreciler Hareketi altıncı, ve Elam’ın son sırada olduğunun görüldüğünü söyledi.

Kemal, Elam’ın yüzde 1’lik oran ile milletvekili çıkarmasının zor olduğuna da değindi.

Seçmenlerin oy verirken birinci kriterinin kendi partisine oy vermek olduğunu, ikinci sırada Kıbrıs sorunu, ekonominin ise üçüncü kriter olduğunu söyleyen Kemal, geçmiş yıllarda geri sıralarda olan ekonominin bu yıl ilk kez üçüncü sıraya yerleştiğini aktardı.

22 Mayıs seçimlerinin yasamayla ilgili olduğunu, yürütmede olan Hristofyas’ın durumunu doğrudan etkilemeyeceğini söyleyen Kemal, ancak bütçeyi meclisten geçirmek için mecliste çoğunluğa sahip olunması gerektiğini, ayrıca başkandan sonra ikinci adam olan meclis başkanının seçiminin de başkanı etkileyebilecek diğer unsur olduğunu ifade etti.

Seçim sonuçlarının müzakeleri teknik olarak etkilemeyeceğini ancak Hristofyas’ın iç politik gelişmelere göre iç dengeleri göz ederek hareket edebileceğini kaydeden Kemal, “2 alternatifle karşı karşıya kalabilir Hristofyas. Ya bütün çabasını çözüme verecek ya da Diko ile ilişkilerini bozmamak için bilinen politikasını sürdürecek.” dedi.

Disi’nin 2013’te yapılacak başkanlık seçimini kazanmak istediğini, Diko ve Edek’in anahtar parti konumunu sürdüreceğini, Akel’in iktidara gelmesini önlemek için kilisenin başını çektiği bir kampanya yapıldığını da söyledi.


İkinci Bahar Yaşam Kulübü Üyelerinin Anneler Günü’nü Kutladı (7.05.2011)

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İkinci Bahar Yaşam Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla annelere çiçek dağıttı. Kent genelinde yaklaşık 3 bin üyesine çeşitli hizmetler sunan kulüp, bir haftalık sürede 1000’i aşkın üyesini evlerinde ziyaret ederek anneler gününü kutladı. Görevliler tarafından teker teker ziyaret edilen annelere Belediye Başkanı Oktay Kayalp’ın gün ile ilgili gönderdiği kutlama kartıyla birlikte çeşitli renklerde karanfiller dağıtıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, Anneler Günü ile ilgili yayınladığı mesajda, toplumumuzun temel taşları olan büyüklerimize özel hizmetler verdiğimiz belediyemizin İkinci bahar Yaşam Kulübü’nün bir haftadan beridir devam ettiği ziyaretlerinde anneler günü kutlaması yaptığını söyledi.

“Sınırsız sevgi ve fedakarlıkla toplumun geleceğini dünyaya getiren ve yetiştiren annelerimize hak ettikleri değeri verebilmek için biz de sınırsız hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz” diyen Kayalp, toplum büyüklerimiz annelerimizle sadece yılın bir gününde değil her gününde birlikte oluyoruz, onların bizlere verdiği sevgiye ve emeğe layık olmaya çalışıyoruz” dedi. Annelerin sahip olduğu şefkat ve ilginin yerinin doldurulamaz olduğunu, onların bu hakkını ödemenin kolay olmadığını belirten Kayalp, tüm annelerin Anneler Günü’nün ve her gününün sevgi ve sağlıkla geçmesini diledi.


Araştırmacı Yazar Dr. İsmail Kemal Salı Akşamı Mağusa Söyleşisinde (6.05.2011)

Gazimağusa Belediyesi “Mağusa Söyleşileri”nde Araştırmacı Yazar Dr. İsmail Kemal’i konuk ediyor. 10 Mayıs akşamı saat 20:00’da Gazimağusa Belediyesi Durmuş İyimser Salonu’nda yapılacak söyleşide "Kıbrıs Rum Siyasi Partileri ve Genel Seçimleri” konuşulacak.

Kıbrıs Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve beş yıldan beri Kıbrıs gazetesinde köşe yazıları yazan Dr. İsmail Kemal, 22 Mayıs'ta yapılacak Kıbrıs Rum genel seçimlerine yönelik değerlendirme yapacak, gelişmeleri aktaracak.

Felsefe dalında öğrenim gören ve bu alanda doktora yapan Kemal, lisans düzeyinde sosyoloji eğitimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve master düzeyinde uluşlararası ilişkiler dalından diploma aldı. Kemal 1992 yılından beri Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Ortadoğu Etüdleri Bölümü’nde ders veriyor.

Pek çok konunun uzmanların katılımıyla enine boyuna tartışıldığı Mağusa Söyleşileri’nde sunumların ardından izleyicilerin görüş ve sorularıyla konular açılarak tartışılıyor.

İsmail Kemal'in özgeçmişi
1954 yılında Lefkoşa’da doğdu. İngiliz Koleji’nde (Maarif Koleji) eğitim gördü. 1974’te yüksek öğrenim için Türkiye’ye gitti. Orada Kıbrıs Türk öğrenci gençlik hareketi içinde yer aldı. 1979’da Bulgaristan’a gitti. Felsefe dalında öğrenim gördü ve doktora yaptı. Daha sonra Londra Üniversitesi’nden önce siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, sonra da sosyoloji dalında lisans düzeyinde, ABD Indianapolis Üniversitesi’nden uluslararası ilişkiler dalında master düzeyinde diploma aldı. 1992 yılından beri Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Ortadoğu Etüdleri Bölümü’nde ders veriyor ve beş yıldan beri Kıbrıs gazetesinde köşe yazıları yazıyor. Evli ve iki çocuk babası.


MAGEM’in Altyapı Okullarına Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Sponsorluk (3.05.2011)

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM)’in bünyesinde faaliyet gösteren voleybol ve basketbol okullarına spor kıyafeti bağışı yaptı. Gençlerin etkin katılımıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunan MAGEM’in voleybol ve basketbol altyapı okullarına dün düzenlenen törenle Turkcell tarafından 200 adet forma verildi. Etkinlik, Gazimağusa Belediyesi spor salonu Mağusa Arena’da dün saat 17:00’da gerçekleştirildi. Etkinlikte, Belediye Başkanı Oktay Kayalp ve Gençlik Merkezi Başkanı Engin Erçelik tarafından Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Dağhan Fellahoğlu’a MAGEM’in basketbol ve voleybol okullarının çerçeveli forması hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, MAGEM’in faaliyetlerinin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması mücadelesinde önemli bir hizmeti yerine getirdiğini, bunun yanında çocukların toplu yaşama katılması ve ortak haraket etme becerisi kazandırıldığını söyledi. Turkcell’e hassasiyetinden ötürü teşekkür eden Kayalp, bu katkının Mağusa Gençlik Merkezi’nin motivasyonunu artıracağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Dağhan Fellahoğlu da konuşmasında, MAGEM’in altyapı okullarının çocukların fiziksel gelişimi için çok önemli olduğunu, kötü alışkanlıkların önünde önemli bir engel olan MAGEM’in kapsamlı organizasyonlarına koydukları katkının başlangıcını yaptıklarını, MAGEM’le ilişkileri geliştirmeye ve katkı koymaya devam edeceklerini kaydetti.


Çocuk Festivali’nin Mektup Yazma Yarışması Sonuçlandı (2.05.2011)

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 19.’su düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nin ilk etkinliği olan 15. Mektup Yazma Yarışması’nda dereceye girenleri açıklandı.

Bu yıl, 4 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin 800’ü aşkın çocuğun katılımıyla 4 Nisan’da yapılan Mektup Yazma Yarışması’nda çeşitli okullardan toplam 29 kişi dereceye girdi.

19. Gazimağusa Çocuk Festivali, 21 Mayıs’ta Dans Buluşması, 23 Mayıs’ta Uçurtma Şöleni, 24 Mayıs’ta Seminer, 25-27 Mayıs’ta Resim ve Mektup Ödül Töreni, Mektup Karikatür Sergisi ve Yetişkinler Kulübü ve Fotoğrafçılık Sergisi, 30 Mayıs’ta MKD Yılsonu Gösterileri ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Kortej Yürüyüşü ile sona erecek.

1992 yılından beridir gerçekleştirilen Çocuk Festivali, 12 yıldır Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği (MKD)’nin ortak organizasyonuyla düzenleniyor.

15.  Mektup Yazma Yarışması’nı Kazanan Öğrenciler

3. Sınıf Geçitkale

Şerife Şengüler (Geçitkale İlkokulu)

Sabiha Tunççağ (Mormenekşe İlkokulu)

Halil Emre Orcan (Geçitkale İlkokulu)

Sevgi Bostancıoğlu (Şht. Salih Terzi İlkokulu)

3. Sınıf Mağusa

Serkan Tebelleşol (Şht. Osman Ahmet İlkokulu)

Ayten Yabaner (Şht. Zeki Salih İlkokulu)

Ahmet Kılıç (Şht. Osman Ahmet İlkokulu)

4. Sınıf Geçitkale

Beyza Nur Çelik (Vadili İlkokulu)

4. Sınıf Mağusa

Kardelen Bolkan (Karakol İlkokulu)

Mehmet Ateş (Karakol İlkokulu)

Eliz Öztem (Karakol İlkokulu)

Perihan Koruk (Şht. Osman Ahmet İlkokulu)

Ezgi Aybala Ateş (Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu)

Kardelen Tüfekçi (Şht. Zeki Salih İlkokulu)

 

5. Sınıf Geçitkale

Merve Sefa İri (Vadili İlkokulu)

Hazal Çelen (Vadili İlkokulu)

Samet Can Aktaş (Vadili İlkokulu)

5. Sınıf Mağusa

Çamay Duran (Şht. Zeki Salih İlkokulu)

Nihat Fırtınaer (DAİ)

6. Sınıf

Setenay Pamuk (Çanakkale Ortaokulu)

Selin Üretici (DAK)

Hazal Atlı (Çanakkale Ortaokulu)

7. sınıf

Yaren Diner (GMTMK)

Deyna P. Aydıroğlu (DAK)

Gamze Gül (DAK)

8. Sınıf

Şengül Musaoğulları (DAK)

Bedia Bayraktar (Canbulat Özgürlük Ortaokulu)

9. Sınıf

Cemre Arca (DAK)

Uğfe Kuyucuoğlu (DAK)


Su Bölgelere Dönüşümlü Olarak Verilebiliyor (2.05.2011)

Güzelyurt hattıyla birlikte Gazimağusa’nın ana su kaynağı konumundaki Deniz Suyu Arıtma Tesisi’nde bir süreden beridir devam eden çalışmalar nedeniyle kentte su dönüşümlü olarak verilebiliyor.

Güzelyurt’tan sonra kentin ikinci önemli su kaynağı olarak ihtiyaçların yarıya yakınını karşılayan Gazimağusa Belediyesi’ne ait Deniz Suyu Arıtma Tesisi’ndeki rutin bakım onarım çalışmalarının beklenenden daha uzun sürmesi kentte su sıkıntısı yaşatıyor.

Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Yetkilileri, sıkıntının asgari düzeyde hissedilmesi için su tasarrufu yapılması çağrısında bulunarak, arıtma tesisinin tam teşekkülü olarak devreye sokulması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Çalışmaların 3 veya 4 gün daha devam etmesinin beklendiği bildirilerek, vatandaşların mevcut suyu mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaları önemle rica edildi.


Taşınmaz Mal Vergisi Birinci Taksit Ödemelerinde Son Tarih 2 Mayıs (27.04.2011)

Gazimağusa Belediyesi’nin Taşınmaz Mal Vergisi’ne ilişkin 2011 yılı ilk taksitleri, 02 Mayıs’a kadar cezasız olarak tahsil edilecek. Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası’na göre, 2011 Nisan ayında ödenmesi gereken emlak vergisinin ilk taksit ödemesi ay sonuna denk geldiği için 02 Mayıs tarihinde mesai sonuna kadar cezasız ödeme yapılabilecek.

Halk Dansları Topluluğumuz Tarsus’ta (26.04.2011)

Mağusa Gençlik Merkezi(MAGEM) bünyesinde faaliyet sürdüren Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 27 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’de Tarsus Amerikan Kolejinin düzenleyeceği 20. Uluslararası Tarsus Amerikan Koleji Halkdansları Festivali’ne katılıyor.

Halkdanslarının orta ekibinin gösteri yapacağı festivalde ayrıca 7 farklı ülkenin halk dansları ekipleri ve Türkiye’den 11 Halk Dansları grubu katılacak.

24 dansçı, 4 müzisyen, 4 eğitmen ve 1 yönetici olmak üzere toplam 33 kişilik bir ekipten oluşan kafilede ekip eğitmenliğini Erkan İpekçioğlu, Kaya Savaşçı, Emine Soyal ve Hatice Ergen yapıyor.

350 kişilik dev bir ekiple faaliyet gösteren Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Kıbrıs Türk kültürünü yaşatma ve tanıtma hedefiyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da önemli temsiliyetler yerine getiriyor.


Gazimağusa Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı (25.04.2011)

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinin imzaları atıldı. Gazimağusa Belediye binasında Belediye Müdürü Ali Özad ve sendika yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu törende Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Eral Ersunel toplu iş sözleşmesine imza koydu.

1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 dönemini kapsayan, toplamda 227 kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi çalışanların özlük haklarını korurken, ek tahsisatlarda 470 TL’lik artış sağlıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye çalışmalarında iş verimliliğini çalışanın memnuniyetiyle sağlamayı öncelikli olarak gördüklerini, Gazimağusalı’ya kaliteli yaşamı sunmayı hedeflerken, aynı zamanda belediyede personelinin yaşam kalitesini de yukarılarda tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu mali krize rağmen toplu iş sözleşmesinde çalışanların özlük haklarını korunduklarını ve çalışma barışını sağlamaya istikrarlı bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Kayalp, toplu iş sözleşmesinin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi. Mağusa Genel İş Sendikası Başkanı Eral Ersunel, 2 aydan beridir sürdürdükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonunda çalışanların haklarını koruyacak ve belli noktalarda geliştirecek toplu iş sözleşmesine imza koyduklarını söyledi. Belediye yönetimiyle sendikal konularda çalışanların lehine olacak şekilde verimli ilişkilerini sürdürdüklerini ifade eden Ersuner, günümüzün olumsuz ekonomik koşullarına rağmen çalışanın haklarını geriletmeyen belediye başkanı Oktay Kayalp’a teşekkür etti.


Suriçi’nin Su Şebekesi Çağdaş Altyapıya Kavuşturuluyor (24.04.2011)

Gazimağusa Belediyesi, Suriçi’nin su hatlarını çağdaş altyapıya kavuşturacağı İçme Suyu Yenileme Projesi’ne başladı. Suriçi Mahallesi İçme Suyu Şebekeleri Yenileme Projesi kapsamında yaklaşık 1000 eve daha sağlıklı ve kayıpsız su verilmesi sağlanacak. Suriçindeki su altyapısının tamamen yenileneceği proje sonucunda kent genelindeki su altyapısının yüzde 75’i de değişmiş olacak.

Su şebekesindeki asbest boruların Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) borular ile değiştirileceği projede, Suriçi Mahallesi’nde toplam 7 bin 900 metrelik su hattı döşenecek. Su altyapı projesinin inşası için kazı ve hat döşeme çalışmalarına başlayan ekipler, ana hatların yanısıra evsel bağlantıları da yapacak. Proje kapsamında evlerin içerisinde kalan su sayaçları yerine ücretsiz olarak ev dışına yeni sayaçlar konulacak.

Gazimağusa Belediyesi İhale Komisyonu’nun KDV hariç 249 bin TL’lik ihale bedeli ile Gerçek İnşaat Şirketi’ni müteahhit olarak belirlediği Suriçi İçme Suyu Yenileme Projesi’nin” inşaat süresi 3.5 ay olarak planlanırken, projenin finansmanı Gazimağusa Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla karşılanacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, kentin su altyapısına yatırım yapmaya devam ettiklerini, Suriçi Mahallesi İçme Suyu Projesi ile bu bölgedeki su altyapısını bütünüyle yenileyeceklerini ve suyun daha sağlıklı ve kayıpsız olarak sağlayacaklarını söyledi. Ayrıca Suriçi için planladıkları düzenleme projeleri için de su borularının yenilenmiş olmasının önemli bir kolaylık oluşturacağının da altını çizdi.

Vatandaşa düzenli ve sağlıklı su sağlama hedefinde suyun kayıpsız taşınmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Kayalp, su altyapısına yatırımın hem bu açıdan hem de günümüzde etkisi gittikçe daha çok hissedilen susuzluk tehlikesiyle başa çıkma açısından önemli olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediyesi’nin diğer su altyapı projelerinde olduğu gibi, son projede de Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği 110 ve 160 mm çaplarında yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) borular kullanıldığını kaydeden Kayalp, tesisleri içme suyunu taşıyabilecek kalitede inşa ettiklerini vurguladı.


Gazimağusa Belediye Başkanlığı Makamı Çocuklara Emanet Edildi (22.04.2011)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu öğrencileri dün Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.

Okul müdiresi Fikriye Hürses ile birlikte Belediye Başkanı Oktay Kayalp’ı ziyaret eden öğrenci grubundan Yaren Demir isimli kız öğrenci sembolik olarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Gazimağusa kentini yönetmek için kısa süre de olsa belediye başkanlığı makamına gelen Yaren Demir isimli öğrenci oturduğu yerden arkadaşlarına seslendi, kendisine sorulan sorulara cevap verdi. Çocuklar için anlamlı günde Gazimağusa Belediye Başkanı olan Yaren Demir, okullara spor salonları yapılması ve yeşillendirilmesi konularında yapacaklarını anlattı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, çocuklar için 23 Nisan’ın çok anlamlı bir gün olduğunu, bir günlüğüne aldıkları yönetimin geleceği temsil ettiğini, bugünün çocuklarının makamların gelecekteki sahipleri olacağını söyledi.


Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Bursa’da Festivale Katılıyor (19.04.2011)

Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 19–24 Nisan tarihleri 10. Uluslararası Nilüfer Belediyesi Halkdanları ve Spor Şenlikleri’ne katılmak üzere bugün Bursa’ya gitti.

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 12 farklı ülke yanında, Türkiye’deki ünlü sanatçılar ve müzik gruplarının da yer aldığı Bursa’nın önde gelen festivalleriden Uluslararası Halkdansları ve Spor Şenlikleri’nde ülkemizi temsil edecek.

24 dansçı, 4 müzisyen, 4 eğitmen ve 1 yönetmenin bulunduğu kafilede, eğitmenler olarak Erkan İpekçioğlu, Erhat Zorlu, Bahire Güzer, Mahan Manyera ve topluluk yönetmeni Sertaç İpekçioğlu görev yapıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gençlerin aktif olarak çalışmalar yaptığı MAGEM bünyesinde 350 kişilik dev bir ekiple faaliyet gösterdiğini, Kıbrıs Türk kültürünü yaşatma ve tanıtma hedefiyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da önemli temsiliyetler yerine getirdiğini söyledi.

Kayalp, Gazimağusa Belediyesi Halkdansları Topluluğu’nun Kıbrıs Türk kültürünü müziğiyle, kıyafetiyle ve danslarıyla en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.


Topçu Bulvarı’nda Kanalizasyon Çalışması: Yoldaki Trafik Kontrollü Olarak Sağlanıyor (19.04.2011)

Gazimağusa’da devam eden kanalizasyon kazıları nedeniyle Topçu Bulvarı’ndaki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Sakarya Sulu Çemberi’nden Mustafa Kemal Bulvarı’na giden Deniz Plaza önündeki yolda başlatılan ve bir hafta sürmesi öngörülen çalışmada, yol üzerindeki trafik akışının sağlıklı bir şekilde sağlanması için trafik yönlendirmelerine uyulması gerekmektedir.

Gazimağusa’da liman ile Lefkoşa yolunu birbirine bağlayan ana arterlerden biri olan Topçu Bulvarı’nda aşırı trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla sürcülerden mümkün olduğunca alternatif yolları kullanmaları önemle rica edildi.

Trafik akışının en az sıkıntıyla sağlanması ve bir şekilde sağlanması açısından çalışmaların yapıldığı noktalardaki trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat edilmesi ve yönlendirmelere uyulması gerekmektedir.


MAGEM’İn Atölyeler Bayramı’nda Sanatsal Üretimler Yapıldı (17.04.2011)

Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM)’in 16 Nisan Cuma günü açılan “Atölyeler Bayramı” kapsamında bugün MAGEM Tesisi’nde sanatçı ve sanatseverlerin katılımıyla Cam, Seramik, Resim, Heykel, Takı gibi sanatsal üretimler yapıldı.

Sivil Toplum Fuarı ile birlikte Namık Kemal Meydanı’nda açılışı yapılan MAGEM’in Atölyeler Bayramı, tarihi meydandaki çalışmalardan sonra bugün MAGEM Tesisi’nde Kazı Resim (Gravür) atölyelerinde çizim, boyama, tasarım, resim gibi sanatın farklı alanlarını icra eden çok sayıda kişiyi buluşturdu. Sanatsal çalışmalara ilgi gösteren kişiler de çalışmalarda yer aldı.

Yarın (18 Nisan Pazartesi) Magem Tesisi’nde 10:00-16:00 saatleri arasında gün içinde devam edecek sanatsal atölye çalışmalarında üretilen eserler saat 18.00’da açılacak sergiyle halkın beğenisine sunulacak.

Ali YILMAZ, Ali Aşgar ÇAKMAKCI, Ayhatun ATEŞİN, Arzu Karcı, Eser KEÇECİ, Hikmet ULUÇAM, İlkay ÖNSOY, Nurseren TOR, Raif DİMİLİLER, Umut GERMEÇ, Vedia OKUTAN gibi sanatçıların katıldığı etkinlikte Resim Atölyesi, Heykel Atölyesi, Seramik Atölyesi, Fotoğraf ve Grafik Atölyesi ve Cam Atölyesi’nde çalışmalar yapıldı.
Gazimağusa’dan adanın diğer yanlarına yansıyan bir şekilde sanat uygulamaları gerşekleştirerek, kültürel aktiviteler adına yararlı ve farklı bir etkinliğe imza atan MAGEM, sanatsal çalışmalara ilgi duyan kişileri sanatla tanıştırarak renk ve biçim zevklerinin ve görsel becerilerin gelişmesine katkı sağladı. Sanatla uğraşan katılımcıların, alanlarında uzman kişilerle tanışması ve onların bilgi ve becerilerinden yararlanılması da gerçekleşen hedefler arasındaydı.
18 Nisan Pazartesi, MAGEM: (10:00 – 16:00)
10:00- 16:00 Kazı – Resim(Gravür) Atölyesi
Umut Germeç, İlkay Önsoy
10:00- 16:00 Resim Atölyesi “Renklerimle Ben Varım”
Ali Yılmaz, Nurselen Tor
10:00 -16:00 Heykel Atölyesi “ Çoğaltılmış Suretler”
Ali Aşgar Çakmakçı, Raif Dimililer
14:00 – 16:00 Seramik Atölyesi – Raku Fırınlama
Vedia Ukutan, Eser Keçeci, Pembe Gaziler, Hikmet Uluçam, Ayhatun Ateşin
11:00 – 16:00 Fotoğraf ve Grafik Atölyesi
“Bir Kent Sanat Festivalleri ile nasıl markalaştırılı?”
Nail Özlusoylu, Tijen Özerdağ
14:00 – 16:00 Cam Atölyesi
Arzu Karcı, Ayhatun Ateşin
18:00 SERGİ


Gazimağusa’da Sivil Toplum Fuarı ve Atölyeler Bayramı (16.04.2011)

“Engage-Barışa Sen De Katıl Projesi” kapsamında bugün Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda sivil toplum örgütleri halkla buluştu.

The Management Centre (Yöneticilik Merkezi) ile Güney Kıbrıs’tan NGO-SC (Sivil Toplum Destek Merkezi)’nin iki toplumlu olarak yürüttüğü organizasyonda çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 18 sivil toplum örgütü yer aldı.

Sivil toplum örgütleri ile birlikte fuara organizasyonel katkı koyan Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM)’in “Atölyeler Bayramı” kapsamındaki etkinlikleri de gün içinde halkın beğenisini topladı.

“Bazıları Güzel işler Yapar, Güzel İşlere Destek Ol” temasıyla gerçekleştirilen fuarda, Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgeleri sivil toplum örgütleri biraraya geldi. Fuarda, sivil toplum örgütlerinin tanıtımı, müzik dinletileri, dans gösterileri, şovlar, müzik grupları konserleri yer aldı.

Magem’in “Atölyerler Bayramı” Pazartesine Kadar Sürecek
Engage projesi olan Sivil Toplum Fuarı ile birlikte açılışı yapılan MAGEM’in Atölyeler Bayramı’nda gün boyunca etkinlik alanında kurulan Resim Atölyesi, Heykel Atölyesi, Searmik Atölyesi, Fotoğraf ve Grafik Atölyesi ve Cam Atölyesi’nde yapılan çalışmalar halka sunuldu. MAGEM Atölyeler Bayramı 17 Nisan Pazar ve 18 Nisan Pazartesi günlerinde de yer alacak sanatsal etkinlikler Namık Kemal Meydanı ve Venedik Saray’ında ziyaret edilebilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp
Etkinlik alanında basına açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, sivil toplum örgütlerinin tanıtımıyla ilgili gerçekleştirilen organizasyonda, halkın örgütlere olan ilgisini artırmanın hedeflendiğini, Engage ile Magem ve sivil toplum örgütlkerinin ortak etkinliğine lojistik destek verdiklerini söyledi. Gazimağusa’da sivil toplumla yapılan organizasyonlarda belediyenin her zaman öncü rol oynadığını kaydeden Kayalp, sivil toplum örgütlerinin güçlenmesine son derece önem verdiklerini belirtti.

The Management Centre Engage Projesi Sorumlusu Mehmet Harmancı
The Management Centre Engage Projesi Sorumlusu Mehmet Harmancı, fuarın gerçekleşmesinde Gazimağusa Belediyesi’nin ciddi katkısının olduğunu ifade ederek, böylesi organizasyonların gerçekleşmesinde yerel yönetimlerin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Harmancı, sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini tanıtacaklarını, bazı sivil toplum kuruluşlarının ürettikleri ürünlerin pazarlamasını veya tanıtımını da yapacakları organizasyonda, MAGEM’in Atölyeler Bayramı’nın da yer aldığını ifade etti.19. Gazimağusa Çocuk Festivali’nde 14. Resim Çizme Yarışması Yapıldı (16.04.2011)

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 19.’su düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nde 14. Resim Çizme Yarışması yapıldı. Bu yıl 4 Nisan- 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen festivalin birbirinden renkli 8 etkinliği her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce çocukla buluşuyor.

Çanakkale Ortaokulu ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulu’nda gerçekleştirilen 14. Resim Çizme Yarışması’nda etkinliğe katılan 800’ü aşkın çocuk hünerlerini resim kağıdına dökerken, aileler de dışarıda heyacanlı bir bekleyiş içindeydi.

19. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin çocukların yeteneklerini ön plana çıkaran renkli etkinliklerinden biri olan 14. Resim Çizme Yarışması’nın dereceye girenleri Türksal İnce Başkanlığında, Taylan Oğuzkan, Zühre Özkaraman ve Serkan Sürek’ten oluşan juri tarafından belirlenecek. Yarışmada anasınıf, 1 ve 2. Sınıflar “aile sevgisi” ve “çocuk bayramı” konularını; 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri ise “Doğal afetin getirdikleri ve “Ülkemizdeki trafiğin olumlu-olumsuz yanlar” konularını işlediler.

Etkinlite bir konuşma yapan, Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, Kıbrıs’ın tartışmasız en büyük çocuk festivali Gazimağusa Çocuk Festivali’nin çocukların yeteneklerini geliştirmelerine katkı koymaya devam ettiğini söyleyerek, önemli bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte görev alan Mağusa Kültür Derneği eğitmenlerine ve juri üyelerine teşekkür etti. Etkinliklere yoğun ilgi ve katılım gösteren velilere de teşekkür eden Kayalp, festivalin halkın desteğiyle büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Esen Beyköylü de konuşmasında, fedakarlığa dayalı bir çabayla ortaya çıkan organizasyonun çocuklar için son derece önemli olduğunu söyleyerek işbirliğinden dolayı Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti. Juri Başkanı Türksal İnce de yarışma hakkında bilgi verdiği bir konuşma yaptı.

1992 yılından beridir gerçekleştirilen Çocuk Festivali, 12 yıldır Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği (MKD)’nin ortak organizasyonuyla düzenleniyor. Festival, 21 Mayıs’ta Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak Dans Buluşması etkinliği ile devam edecek.


Sanayi Odası’ndan Belediye Başkanı Oktay Kayalp’a Ziyaret (8.04.2011)

Kıbrıs Türk Sanayi Odası bugün Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp’ı ziyaret etti. Ali Çıralı başkanlığında Gazimağusa’daki sanayicilerden oluşan heyet makamında ziyaret ettiği Oktay Kayalp’a sanayi bölgelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp konuşmasında, ülkede ciddi bir ekonomik kriz döneminden geçildiğini, bu krizin tüm sektörler yanında sanayi sektörüne etkisinin daha büyük olduğunu söyleyerek, toplumun aynası konumunda olan belediyenin sanayi bölgesinin yatırım yapılabilen bir yer olması için üzerine düşeni yaptığını belirtti. Kayalp, sanayi bölgelerinin belediyenin yetki alanı dışında olmasına rağmen temizlik için özel ekipler görevlendirdiklerini ve bu bölgelerin geliştirilmesi için sürekli bir çaba içinde olduklarını kaydetti.

Ali Çıralı yaptığı konuşmada, Gazimağusa’da faaliyet gösteren sanayicilerin Belediye Başkanı Oktay Kayalp’a teşekkürlerini sunmak için ziyaret geçekleştirdiklerini ifade ederek, ülkemizde üretimsizliğin en büyük sorun olduğuna dikkat çekti. Sanayi bölgelerinin en önemli üretim alanları olduğunu, bu alanların geliştirilmesi gerekliliğine de dikkat çeken Çıralı, belediyenin bu amaçla verdiği hizmetlerin önemli olduğunu kaydetti.


Kültür ve Kongre Merkezi’nde Finale Doğru Son Adım (6.04.2011)

  • Gazimağusa’nın “Kültür- sanat başkenti” ünvanına yaraşır Kongre ve Kültür Merkezi’nin inşasında sona doğru
  • Kültür Ve Kongre Merkezi’nde Finale Doğru Son Adım

Gazimağusa’nın “Kültür-Sanat Başkenti” ünvanına yaraşır kapasite ve donanıma sahip Kültür ve Kongre Merkezi’nin inşasında sona doğru geliniyor. Kıbrıs’ın en büyük kültür merkezinin bina içi mefruşat, mekanik işleri ve çevre düzenlemesiyle ilgili ihale süreci başladı. İhale prosedürünün tamamlanmasının ardından merkez hizmete hazır hale gelmiş olacak.

Fiziki inşası bir süre önce tamamlanan Kültür ve Kongre Merkezi bina içi mefruşatı, büyük ve küçük salonların sahne sistemleri, akustik kaplama, döşeme, ışık, güvenlik, elektrik ve tüm mekanik işlemleri ve çevre düzenlemesi işleri projede son etabı oluşturuyor.

Gazimağusa Belediyesi ile Doğu Akdeniz üniversitesi tarafından ortaklaşa kullanılacak merkezde, 5 bin 700 metre kare kapalı alanda, biri 1200 kişi kapasiteli olmak üzere 8 toplantı ve konferans salonu ile dünya standartlarında müze ve sergi salonları yer alacak.

Kentimizdeki kültür-sanat faaliyetlerine yıl boyunca gerektiği gibi ev sahipliği yapabilecek donanım ve kapasitesiyle sadece Gazimağusa’da değil, ülke genelinde de önemli bir yatırım olarak değerlendirilen Kültür ve Kongre Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla 20 milyon dolar maliyetle yaşam bulacak. 1200 kişi kapasiteli salonda her türlü sahne gösterilerinin yapılabilmesine olanak sağlayacak.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, kentin kültür sanat başkenti ünvanını pekiştirecek ve önemli bir gelişim sağlayacak Gazimağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nin, bu alanda sadece Gazimağusa’nın değil, Kıbrıs’ın bütününün en büyük tesisi olduğunu söyledi.

Merkezin sosyal, sanatsal ve kültürel katkısının yanında, ekonomik yaşam için de büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Kayalp, tesisin bölgedeki otellerin kongre turizminin altyapısının gelişmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Kayalp, merkezin bütününün finansmanını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’ne teşekkür ederek kentin gelişimi için önemli bir yatırımın artık tamamlanma aşamsına geldiğini ifade etti.


Belediyemiz Çiçek Dağıtımına Başlıyor (3.04.2011)

Gazimağusa Belediyesi, bir çok farklı türdeki mevsimlik çiçek fidesini yarından (4 Nisan) itibaren halka ücretsiz olarak dağıtmaya başlıyor. Her yıl geleneksel olarak birkaç kez düzenlenen çiçek dağıtım etkinliğinde faturalarını ibraz eden Gazimağusalılar evlerini ya da iş yerlerini süsleyecek çiçek fidelerini Gazimağusa Belediye binasından alabilecekler.

Gazimağusa Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi’ne ait seralarda yetiştirilen çiçek fideleri, her yıl olduğu gibi, belediyeyi ziyaret ederek faturalarını ödeyen abonelere, evlerine ya da bahçelerine ekmeleri için ücretsiz olarak verilecek. Gazimağusa Belediyesi’nin çiçek fidesi dağıtımı, stoklar el verdiğince mesai saatleri içerisinde yapılacak.

Kayalp: “Yurttaşla işbirliğinde rengarenk bir kent ortaya çıkacak”

Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, her yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen etkinlikle, kentte rutin olarak sürdürülen yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmalarında vatandaşlarla işbirliği yaptıklarını belirtti. Gazimağusa’da baharın karşılandığı günlerde kentin ana arterleri, sokakları ve çemberlerine ekilen pek çok türdeki çiçeklerle Gazimağusa’nın rengarenk bir görünüme kavuşacağını, vatandaşlara dağıtılan çiçeklerle işyerleri ve evlerin de Gazimağusa’daki renk cümbüşüne katılacağını söyledi.


E-Belediye İçin Önemli Bir Adım Daha: Faturalara Online Erişim Hizmeti Başladı (2.04.2011)

2 yıldan beridir Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamasıyla oluşturulan veri tabanını internet üzerinden vatandaşların kullanımına sunan Gazimağusa Belediyesi, dünyanın her yerinden erişilebilen bilgi ağına yeni yeni unsurlar katmaya devam ediyor. Gazimağusa Belediyesi’nin Kent Bilgi Sistemleri meslek vergileri, işyeri bulundurma vergileri, emlak vergileri ve tüketici borçları gibi sorgulamalar yapılacak şekilde geliştirilerek kullanıma açıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nin http://www.magusa.org internet sayfasından Kent Bilgi Sistemleri linkini tıklayarak belediye portalına giriş yapacak vatandaşlar, tüketici veya emlak numarasını (TMA numarası) girerek ayrıntılı bilgiye ulaşabilecekler. Gazimağusa Belediyesi’nin Kent Rehberi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmeti aracılığıyla kentte merak edilen birçok mekansal ve sözel veriye internet üzerinden rahatlıkla ulaşabilen kullanıcılar, sisteme yeni entegre edilen unsurlarla birlikte artık, meslek vergisi, işyeri bulundurma vergisi, emlak vergisi, su, aydınlatma, sağlık ve temizlik gibi ayrıntılı borç sorgulamalarını da yapabilecek.

“Kent Rehberi”nin önümüzdeki günlerde online ödeme yapılabilecek şekilde geliştirilmesi de planlanıyor. Gazimağusa Belediyesi Bilgi İşlem ve Maliye Birimleri bu konuda çalışmalarına kesintisiz biçimde devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı farklı birimlerin derlediği verilerle oluşan Kent Rehberi Sistemi ile hem belediye çalışmalarına ilişkin karar vermede, hem de ilgililerin bilgiye ulaşabilmesinde elektronik ortamda büyük kolaylık sağlanıyor. Su hatları yönetim projesi ile başlayan, ancak süreç içinde bunu Kent Rehberi uygulamalarına dönüştüren Gazimağusa Belediyesi, coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak karar verme sürecinde birçok analiz gerçekleştirerek rasyonel çözümler üretiyor.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Su Yönetimi
Gazimağusa Belediyesi Su Yönetimi projesi ile birlikte, uydu görüntüleri ve kadastral haritalar kullanılarak mevcut içme suyu şebeke hatları saptanarak sayısal hale getirdi. Herhangi bir mahalle veya sokakta yer alan su hattı materyal analizleri gerçekleştirilerek, mevcut asbest su boruların değişim süreci hızlandırılarak kilometrelerce boru yenileme projeleri kısa sürede gerçekleştirilebildi.

Uzaktan sayaç okumada pilot uygulama başlıyor
Belediyenin hizmetlerinde teknolojiyi kullanarak yüksek verimlilik sağlanması hedefinin bir parçası olarak bundan bir süre önce de uzaktan sayaç okuma sistemi denenmeye başlamıştı. Pilot bölge olarak Halken Yaşam Sitsesi’nde uygulanmaya başlayan yeni teknoloji su sayaçları yakında devreye giriyor. GPRS, GSM ve RF teknolojileri kullanılarak uzaktan sayaç okuma devri başlatacak sistem, sayaçtaki bilgileri anlık olarak belediyenin bilgi sistemine gönderebilecek.

İmar konusunda hızlı ve pratik kontrol imkanı
Belediyenin Su Birimi’nden elde edilen sayısal veriler aynı zamanda imar kontrollerinin yapılabilmesi için inşaat birimi tarafından da kullanılıyor. Güncel uydu görüntüleri üzerinden yapılaşma durum kontrolleri ve oranları saptanarak kaçak yapılaşma tespitleri kolaylıkla sağlanabiliyor. Özellikle kentsel planlama ve planlı büyüme denetimleri için en önemli konulardan birisi olan inşaat kontrolleri coğrafi bilgi hizmetleri ile birlikte daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Kent Rehberi Hizmeti’nin içerdiği uygulamalar;
Mahalle, Cadde, Sokak veya Dış Kapı Numarası gibi adres bilgilerinin sorgulanarak harita üzerinden görüntülenmesi ve tek tuşla çıktılarının alınması, Kentte bulunan tarihi ve turistik merkezlerin sorgulanması ve çıktılarının alınması, Kentte bulunan devlet daireleri, okullar, işyerleri ve sağlık merkezleri gibi günlük hayatta gereksinim duyulacak yerlerin sorgulanması ve çıktılarının alınması, Pafta No, Parsel No, Harita No, gibi kadastral bilginin sorgulanması, güncel uydu görüntüsü üzerinden yapılaşma durumu gibi kontrollerinin yapılması, Seçilen parsel veya arazi üzerindeki imar durumu bilgisinin görüntülenmesi ve çıktılarının alınması Veri tabanı üzerinden tek tuşla bina veya önemli ve tarihi merkezlerin fotoğraflarının görüntülenmesi, Gerek 2 boyutlu olabilecek kadastral altlıklar gerekse Google gibi 3 Boyutlu uydu görüntülerin üzerinden görselleştirme yapılabilmesi, Bulunduğumuz saatteki “Nöbetçi Eczane”nin haritada gösterilmesi ve çıktılarının alınması Kayalp: “Dinamik bir web sitesi bulunan ilk kamu kurumlarındanız”

Sürekli geliştirilen kent bilgi sistemi hakkında bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Oktay Kayalp, teknolojik gelişimin dinamik bir süreç olduğuna değinerek, son nokta olarak tanımlanabilecek bir konumdan söz edilemeyeceğini ancak, kendilerinin en çağdaş teknolojik olanakları kullanıma sunma gayretiyle hareket ettiklerini söyledi. Gazimağusa Belediyesi’nin muhataplarına en kısa sürede en kapsamlı hizmeti sunma kaygısıyla çalıştığının altını çizen Gazimağusa Belediye Başkanı Kayalp, teknoloji kullanımının bunu başarmada ilk koşul olduğunu belirterek, ‘biz hem kendi işlerimizi yürütürken, hem de bizimle herhangi bir biçimde işi olanların en kısa zamanda en verimli sonuçlara ulaşmasını hedefliyoruz. Verimliliği hem zaman kazanımı, hem de kaynak tasarrufu olarak değerlendiriyor ve sunduğumuz bütün hizmetlerde kalite ve verim artışını gözetiyoruz’ dedi. Ülkede internet kullanımının giderek yaygınlaştığının altını çizen Oktay Kayalp, Gazimağusa Belediyesi’nin dinamik bir web sitesi bulunanilk kamu kurumlarının başında geldiğini vurguladı. 1997 yılından beridir elektronik iletişimin tüm olanaklarından yararlandıklarını sözlerine ekleyen Kayalp, artık interaktif biçimde www.magusa.org kullanıcılarına bulundukları yerden kapsamlı hizmet alma olanağına sahip bulunmanın ayrıcalığını yaşattıklarını söyledi.


      ANASAYFA