GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2001 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

Belediye Başkanımız Oktay Kayalp, 8 Şubat 2001, Perşembe günü düzenlenen Basın Toplantısı ile "Gazimağusa Belediyesi'nin 2001 Yılı Çalışma Programı"nı kamuoyu bilgisine getirmiştir.

Belediye Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında sunulan metnin tamamını aşağıda bulabilirsiniz.

Gazimağusa Belediyesi her yıla olduğu gibi, 2001 yılına da yıllık çalışma programıyla birlikte girdi. Genel program dahilinde bulunan bütün unsurların detaylı durum tesbiti, fizibilite raporları, maliyet analizleri ve teknik düzenleme çalışmaları büyük bir titizlikle hazırlanmış durumdadır. 2001 yılı için öngörülen çalışma programı ana hatlarıyla aşağıdaki konuları içeriyor. Gazimağusa Belediyesi’nin 2001 yılı bütçesi, yıl içinde ortaya çıkabilecek gereksinimlere de yanıt verecek şekilde hazırlanmıştır.

        Bayındırlık
Asfalt Çalışmaları
Kaldırım Çalışmaları
Park Çalışmaları
Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Çalışmaları
Pazar Calışmaları
Laguna Beach Sahil Yolu Düzenleme Projesi
Suriçi Düzenleme Projesi
Belediye Sarayı Düzenleme Projesi

        Park Bahçeler
Çiçek Yetiştiriciliği ve Yeşillendirme Çalışmaları
Her Yıl 10,000 Ağaç Kampanyası

        Su İşleri
Sürekli ve Kaliteli Su Arzı
Şebeke Yatırımları

        Temizlik
Yeni Araç Alımları ve Teknoloji Kullanımı
Yeni Çöp Toplama Merkezi

        Halkla İlişkiler
Önce İnsan
www.magusa.org
Halka Dönük Bilgilendirme ve Eğitim Programları
Kamuoyu Yoklamaları

        Kültür – Sanat
Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali
Çocuk Festivali
Halk Dansları Topluluğu
Türk Müziği Korosu
Mağusa Söyleşileri
Mağusa Sempozyumu

        Spor
Ersoy Birkan Müesseseler Arası Voleybol Turnuvası
Beach Volley Turnuvası

        Sağlık
Düzenli ve Sürekli Denetim Çalışmaları
Ekinokok Taramaları
Mezbaha Modernizasyonu

     Bayındırlık
Asfalt Çalışmaları

           
Gazimağusa Belediyesi 2000 yılı içinde 10 bin tonu aşkın asfalt inşaatını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bunun karşılığında yaklaşık değerlerle 12 km. uzunluğunda yol ya yenilendi, ya da mekanik altyapısıyla birlikte inşa edildi. 2001 yılı için yol yapımına yine kentin ana arterleri ve gereksinimleri öncelikli olarak yoğun bir tempoyla devam edilecek. 2001 yılı için öngörülen asfalt tüketimi yaklaşık 20 bin ton olup, bu da 20 km. dolayında bir uzunluğa karşılık gelmektedir.

 Kaldırım Çalışmaları
           
Gazimağusa Belediyesi kaldırım çalışmalarını insana verdiği değerle eş anlamlı olarak algılamakta ve “bir kentte insana verilen değer, o kentteki kaldırım miktarıyla eşdeğerdir” şeklindeki yaklaşımı çalışmalarında ana kriter olarak değerlendirmektedir. Gazimağusa’da an arterler itibarıyla gelinen noktada kaldırımsız yol bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle kentin bir ucundan ötekine yaya olarak asfalta veya toprağa temas etmeden ulaşım olanaklıdır. Gazimağusa Belediyesi 2001 yılı için kaldırım inşasına geçmişte olduğu gibi yoğun bir tempoyla devam etmeyi ve yıl sonu itibarıyla 5000m² yeni kaldırım yapmayı planlamış bulunmaktadır.

 Park Çalışmaları
           
“Her mahalleye bir çocuk parkı”
sloganıyla sürdürülen çalışmalara 2001 yılında yoğunluk kazandırılarak devam edilecek. Kentteki parkların bakım ve geliştirme çalışmaları yanında, yenilerinin inşaatı da yıl içinde tamamlanacak. Gazimağusa Belediyesi 2001 yılı içinde mevcut parkların yenilenmesi ve geliştirilmesi yanında, 4 adet yeni çocuk parkını kente kazandırmayı planlamış bulunmaktadır.

 Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları
           
Gazimağusa’nın sokak aydınlatma sisteminin yenilenmesine ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yıl içinde hayata geçirilecek. 2000 yılı içinde başlatılan ana arterlerdeki yenileme çalışmaları 2001’de de sürdürülecek. Ayrıca kentin Lefkoşa – Gazimağusa anayolu tarafındaki ana girişi yol çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından başlatılarak, Karpaz yoluna bağlantıyı sağlayan By-Pass ile birleştirilecek. Gazimağusa’da eksikliği en fazla hissedilen konuların başında yer akan trafik sinyalizasyon sistemi 2001 yılı içinde yoğun kavşaklara uygulanmaya başlayacak. Proje çalışmaları sürdürülen sinyalizasyon sisteminin montajına yıl içinde geçilecek.

 Pazar Calışmaları
           
Ülkemizin ilk semt pazarı durumundaki Cuma Pazarı’nı çağdaş bir mekana kavuşturma çalışmaları 2001 yılının ilk aylarında tamamlanacak. Bütün altyapısı, çevre yolları ve kaldırımlarıyla birlikte tasarlanan pazar yeri inşaatı, tamamlandığı zaman Cuma günleri semt pazarı olarak hizmet verirken, diğer günlerde de bir aktivite merkezi olarak da kullanılabilecek.


Laguna Beach Sahil Yolu Düzenleme Projesi

  
         Laguna Beach Bölgesi’nin hem turizme daha fazla katkı sağlayabilmesi, hem de kent halkının denizle çağdaş bir mekanda buluşabilmesi için tasarlanan Laguna Beach Sahil Yolu Düzenleme Projesi’nin uygulanmasına 2001 yılı içinde başlanacak. Bu proje kapsamında bölgenin bütünü ele alınacak ve adeta yeniden inşaası gerçekleştirilecek. Tamamlandığı zaman, ülkemizin en çağdaş ve çekici aktivite merkezlerinin başında yeralacak olan bu proje aynı zamanda Gazimağusa’nın bir çekim merkezi olmasında da büyük rol oynayacak. Çağdaş bir marina niteliği kazanacak Laguna Beach Bölgesi’nin daha şimdiden Girne Kordonboyu’na rakip olacağına kesin gözüyle baklılıyor. Teknik şartnamesi hazır olan ve önümüzdeki günlerde ihalesi açılacak olan proje 2001 yılında Gazimağusa Belediyesi’nin üzerinde en büyük hassatiyeti göstereceği çalışma alanlarının başında yeralacak.

 Suriçi Düzenleme Projesi
           
Namık Kemal Meydanı Yayalaştırma projesi ile başlayan Suriçi’ne dönük yatırımlarımız 2000 yılının sonlarında İstiklal Caddesi Düzenleme Projesi ile sürdürüldü. Bu proje 2001 yılının ilk yarısında tamamlanarak kullanıma açılacak. Bölge halkının büyük desteği ve inancıyla sürdürdüğümüz bu projenin tamamlanmasının ardından Suriçi’nin değişik noktalarında yeni projeleri uygulamaya sokarak, hem ticari yaşamın geliştirilmesini, hem de turistik değeri artırmayı hedeflemekteyiz.

 Belediye Sarayı Düzenleme Projesi
           
Gazimağusa’nın en büyük kamu kurumu durumundaki Gazimağusa Belediyesi’nin merkez binasını bir kompleks haline dönüştürerek, çok amaçlı bir aktivite merkezi olarak da hizmet vermesini sağlayacak çalışmalarımıza 2001 yılında da devam edeceğiz. Belediye Sarayı’nı adına yaraşır konuma getirebilmek için, iç düzenleme ve mefruşatta da yenileme çalışmalarımızı 2001 yılı içinde sürdüreceğiz. 

 

Park Bahçeler
Çiçek yetiştiriciliği ve yeşillendirme çalışmaları

            Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Gazimağusa Belediyesi kendi seralarında ürettiği 50 bin kök çiçeği hem kentin değişik noktalarına ekmeye, hem de halka ücretsiz olarak dağıtmaya devam edecek. 2000 yılında başlayan bu çalışmalarımızı 2001 yılında daha da geliştirerek sürdüreceğiz. Seralarımızın kapasitesini artırmaya dönük çalışmalar yanında fidan üretim tesisini bu yıl içinde gerçekleştireceğiz.

 Her yıl 10,000 ağaç kampanyası
           
Yılda 10 bin ağaç sloganıyla yürüttüğümüz yeşillendirme çalışmalarımızı 2001 yılı içinde de kentin farklı noktalarına yeni yeşil alanlar kazandırmak suretiyle sürdüreceğiz. Gazimağusa Belediyesi’nin bu çalışmalara verdiği önemden ötürü kentimiz, giderek daha yeşil ve daha temiz bir çevreye sahip oluyor.

Su İşleri
Sürekli ve kaliteli su arzı

           
Gazimağusa Belediyesi’nin üstesinden gelmekte en fazla zorlandığı konuların başında su yer almaktadır. Gazimağusa’ya merkezden gönderilen suyun kişi başına düşen miktar bakımından, diğer şehirlerden çok daha az olması çalışmalarımızda sıkıntıya yol açmaktadır. Gazimağusa Belediyesi’nde yürüttüğümüz çalışmalarımız, kenttaş duyarlılığıyla da birleşince, pratikte yaşanan sorunlar en aza indirgenebilmiştir. Merkezden gönderilen su, kent nüfusuna göre yetersiz olduğu halde, bizler dağıtımda eşitlik ilkesini gözetmeye ve sorunu asgari düzeyde tutmaya gayret edeceğiz.

Şebeke yatırımları
           
Yetersiz olan su kaynaklarını en verimli bir biçimde kullanabilmek ve kayıpları en aza indirgeyebilmek için yürüttüğümüz çalışmalarımızı 2001 yılında yoğunluk kazandırarak sürdüreceğiz. Yeni şebeke inşası yanında mevcutların geliştirilmesi ve bakımı öncelikli çalışma alanlarımız arasında yeralacak.


Temizlik
Yeni araç alımları ve teknoloji kullanımı
           
Gazimağusa ülkemizin en temiz kentidir. Bu iddialı söylemin doğruluğuna tanıklık etmek için kent dışına çıkarak diğer kentlerimize şöyle bir uğramak yeterlidir. Gazimağusa Belediyesi’nin üzerinde ciddiyetle durduğu, bu nedenle de en fazla yatırım yaptığı alanlardan biri de temizliktir. Gelişen şartlara en hızlı bir biçimde uyum sağlayabilmek ve ortaya çıkan gereksinimleri bütünüyle karşılayabilmek için 2001 yılında temizlik filomuzu günümüz teknolojisinin son ürünleriyle donatmaya devam edeceğiz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, temizlik filomuzu günün ihtiyaçlarına yanıt verebilecek konumda tutacağız.  Geçtiğimiz yıl aldığımız iki adet “0” km. çöp toplama aracına ilave olarak, bu yıl iki aracın daha alımını gerçekleştireceğiz. Büyük verim aldığımız Çöp Konteyneri kullanımını yaygınlaştırmak ve yeni çöp kutularının sayısını artırmak için, çalışmalarımız sürdüreceğiz. Gazimağusa 2001 yılında da ülkenin en temiz kenti olmaya devam edecek.


Yeni Çöp Toplama Merkezi

           
Gazimağusa’nın en büyük problemlerinden birisi de çöplüktür. Kentin büyümesiyle birlikte yerleşim birimlerinin çok yakınında kalan çöp toplama merkezimizin hızla kapatılması gerekmektedir. Sağlık ve Çevre Bakanlığı’nın Gazimağusa Belediyesi ile birlikte bu soruna çözüm bulması şarttır. Diğer yerleşim birimlerinin de sorunu olan bu konunun, devletle yerel yönetim birimlerinin ortak girişimleriyle çözümlenebileceğini savunuyoruz. Bizler bu konuda hassasiyetimizi bir kez daha ortaya koyar, üzerimize düşenleri yapmaya hazır olduğumuzun altını çizeriz.


Halkla İlişkiler

Önce İnsan

            Gazimağusa Belediyesi, ülkemizde gerçek anlamda Halkla İlişkiler Birimi bulunan tek yerel yönetim organıdır. Ayrıca Halkla İlişkiler uygulamalarını bilimsel anlamda gerçekleştiren, ileri teknoloji ürünlerini çalışmaları dahilinde kullanan ve bilimselliği ön planda tutarak etkinlik gösteren ender kurumlardan olma özelliğine da sahiptir. Gazimağusa Belediyesi’nin yayın organı olan Önce İnsan adlı gazetenin yayınına 2001 yılında da devam edeceğiz. Bu yıl gazetenin kullanımını iki yönlü çalışan bir haberleşme aracı olarak geliştirme kararlılığındayız. Belediyeden kenttaşa bilgi akışını sağlayan Önce İnsan, bundan böyle, Gazimağusalılar’ın da aktif katılımıyla sayfalarında farklı bölümlere yer ayıracak.

www.magusa.org
           
Gazimağusa Belediyesi, ülkemizde sadece web alanı bulunan tek belediye değil, sürekli güncellenen sayfalarıyla, elektronik yayıncılığı da etkili bir biçimde kullanan tek belediye konumundadır. Ülkenin teknik altyapısından kaynaklanan bazı aksaklıkları gidererek, internet aracılığıyla sağlamaya çalıştığımız iletişimi daha etkili kılabilmek için yeni çalışmalarımıza 2001 yılı içinde hayat kazandıracağız. Gazimağusa kentiyle birlikte, Gazimağusa Belediyesi’ni de ülke içinde farklı bölgelere ve yurtdışına doğrudan taşıyan web alanımızın içeriğini de yıl içinde daha da geliştirmeyi tasarlamaktayız.


Halka dönük bilgilendirme ve eğitim programları

           
Halkla İlişkiller Birimi’miz halka dönük bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını birçok farklı enstrümandan yararlanarak gerçekleştirmeye devam edecek. Doğrudan veya dolaylı yöntemlerle yürüttüğümüz bu çalışmalarımızda, eğitim konuları 2001 yılında daha da ağırlıklı bir biçimde yeralacak.

Kamuoyu yoklamaları
           
Çeşitli konularda halkın görüşlerini ortaya çıkarabilmek, gereksinimleri ve öncelik sıralamasını saptayabilmek amacıyla zaman zaman başvurduğumuz kamuoyu yoklamalarına 2001 yılı içinde de devam edeceğiz. Bu çalışmaları hizmet akışımızı düzenlerken, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da en etkin biçimiyle kullanmaya devam edeceğiz.


Kültür – Sanat

Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali

           
Ülkemizin gerçek anlamda tek festivali durumuna gelen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali’ni 2001 yılında yine en düzeyli, en şaşırtıcı ve coşkulu biçimiyle yine gerçekleştireceğiz. Kentimize olduğu kadar, ülkemize de bir gurur vesilesi olan bu büyük projeyi gerçekleştirirken, yine farklı sanat dallarının dünya çapındaki ustalarını halkımızla buluşturmayı amaçlayacağız. Ayrıca, halkın beğenisini kazanan ve sanatsal nitelikleriyle öne çıkmış kişi veya grupları festival kapsamında yine kentimizde ağırlayacağız. 2001 yılında gerçekleşecek Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali ile Akdeniz’’in en önemli kültür sanat olayını gerçekleştirme iddiamızı daha da üst noktalara taşıyacağız.


Çocuk Festivali

           
Gazimağusa’da gerçekleştirdiğimiz diğer bir geleneksel festival olan Çocuk Festivali’ni yine Mağusa Kültür Merkezi Çocuk Kulübü ile ortaklaşa düzenleyeceğiz. Çocukların her türden yaratısını yetişkinlerle paylaşmasına olanak yaratan Çocuk Festivali’nin daha da yetkin bir biçimde gerçekleştirebilmek için yeni arayışlarımızı 2001 yılı içinde hayata geçirmeye başlayacağız.

Halk Dansları Topluluğu
           
Elde ettiği uluslararası başarılarla ünü ülke sınırlarını çoktan aşmış bulunan Halk Dansları Topluluğumuz, 2001 yılında da göz bebeğimiz olmayı sürdürecek. 400 kişilik çok büyük bir aile olan ve her yaş gurubundan üyeleri bulunan topluluğumuzun, uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmalarına devam edebilmesi için, bu yıl da, tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz.

Türk Müziği Korosu
           
Önceleri salt koro olarak faaliyetini başlattığımız, ancak giderek bir okul niteliği kazanmaya başlayan Türk Müziği Korosu’nun çalışmaları 2001 yılı içinde de artan bir tempoyla devam edecek. Bugüne kadar yılda tek konser veren koromuzun bu yıl en az iki konser vermesini planlamış bulunuyoruz. Nitekim, koro ilk konserlerini geçtiğimiz günlerde büyük beğeni kazanarak gerçekleştirdi. Konserler yanında, Türk Müziği bağlamında diğer yan etkinliklerimiz de yıl içinde devam edecek.

Mağusa Söyleşileri
           
Birçok farklı konunun ele alınarak, ayda bir kez o konunun uzmanlarıyla meraklıları arasında sohbet nitelikli bir ortamda gerçekleştirdiğimiz Mağusa söyleşileri’ne 2001 yılında da birbirinden ilginç konu ve konuklarla devam edeceğiz.

Gazimağusa Sempozyumu
           
Ülkemizde belediyelerce düzenlenen tek bilimsel organizasyon olan Gazimağusa Sempozyumu’nu 2001 yılında, 23 - 26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planlamış bulunuyoruz. Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalara bilimsel bir zemin, veya  kaynak olarak değerlendirilebilecek pek çok yararlı sonucun ortaya çıkarıldığı Gazimağusa Sempozyumu, aynı zamanda bilimadamlarının da ilgiyle katkı koyduğu bir organizasyon olarak çok değerli akademik çalışmaların yayınını sağlamak gibi bir sonucu da hayata geçirmektedir.


Spor

Ersoy Birkan Müesseseler arası Voleybol Turnuvası

Merhum Belediye Müdürümüz Ersoy Birkan anısına her yıl düzenlediğimiz Voleybol Turnuvası bu yıl da gerçekleştireceğimiz spor etkinlikleri arasında yeralıyor. Geçtiğimiz yıllarda sürekli artan bir ilgi ile gerçekleşen turnuvanın, hem organizasyononu hem de kalitesini artırmaya dönük çalışmalarımız bu yıl da devam edecek.


Beach Volley Turnuvası

  
             2000 yılının yaz aylarında ülke çapında en fazla ses getiren sportif etkinliklerin başında plaj voleybolu yer aldı. Ancak Plaj Voleybolu organizasyonlarının hem en iyi organize edileni, hem de en fazla sporcu ile izleyicinin katılımıyla gerçekleşeni Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği 1. Beach Volley Turnuvası oldu. 2001 yılında ikincisini düzenleyeceğimiz bu organizasyona, birçok yönden farklılık kazandırarak, Gazimağusa Belediyesi farkını sopr alanında da, bir kez daha ortaya koyacağız.


Sağlık
Düzenli ve Sürekli denetim çalışmaları

            Kentimizde pek çok alanda faaliyet gösteren iş yerlerinde ve genel anlamda çevre koşullarında sağlığa uygunluğun en önemli güvencesi durumundaki Sağlık İşleri Birimi’nin çalışmaları 2001 yılında da yoğun bir biçimde devam edecek.


Ekinokokla mücadele

           
Ülkemizi bütünüyle tehdit altına alan ekinokokla mücadele çalışmalarımıza geçmişte olduğu gibi, bu yıl da büyük titizlikle devam edeceğiz. Gerek tarama, gerekse mezbaha kontrollerimize 2001 yılında yoğunluk kazandırarak devam edeceğiz.

Mezbaha modernizasyonu

           
Et ve et ürünleri üzerindeki denetimi günümüz koşullarına uygun bir biçimde sağlayabilmek için UNOPS katkılarıyla yeni bir mezbahayı Gazimağusa’ya kazandırmak için 2001 yılında yoğun çaba sarfedeceğiz. Halkımıza ulaşacak et ve et ürünlerinin sağlıklı olmasını temin edebilmek için kaçak kesimlere engel olmanın yanısıra, çağdaş bir mezbahanın da şart olduğu gerçeğinden hareketle yıl içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Hızla büyüyen Gazimağusa kentinin, gereksinimlerine yanıt verebilmek için canla başla uğraşan Gazimağusa Belediyesi’nin karşılaştığı en büyük sorunların başında yasal boşluklar veya yetersizlikler yeralmaktadır. Nüfusu 30 bini çoktan aşmış bulunan Gazimağusa’nın imar planının hala daha hazırlanmamış olması, büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Şehir Planlama Dairesi’nin çalışmalarını sürdürdüğü ve bizim aktif katkılarımızla devam eden İmar Planı çalışmalarına, katkı yapmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı yürütürken, bizlere kaynak olacak bir imar planına acil olarak gereksinim duyduğumuzu ve planın 2001 yılında hazırlanarak uygulamaya sokulmasını mutlak gereklilik olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isterim.

             Yukarıda ana hatlarıyla özetlenen bilgiler ışığında Gazimağusa Belediyesi, 2001 yılı çalışma programını birimler bazında oluşturmuş bulunmaktadır. Yıllar itibarıyla bakıldığında, Gazimağusa Belediyesi yatırıma dönük çalışmalarını sürekli artırarak sürdürmektedir. Bu durum sadece parasal değerlerle gözlemlenebileceği gibi, envanter artışıyla, üretilen hizmet çeşitliliği ve miktarıyla da kendini açıklıkla ortaya koymaktadır.

           
2001 yılı bütçesinin toplam büyüklüğü 5,864,840,000,000 TL olan Gazimağusa Belediyesi, bunun %57,5’lik kısmı olan 3,380,100,000,000 TL'yi personel giderlerine ayırmış bulunuyor. %57,5 oranıyla  personel giderleri bakımından Gazimağusa Belediyesi ilk kez %60 sınırının altına inmiş olunuyor.  Personel dışı giderlerine 673,740,000,000 TL ile %11,5’lik bir pay ayıran Gazimağusa Belediyesi, 2001 yılı için yatırım giderlerini de 1,526,000,000,000 TL olarak belirlemiştir. %26’lık bir pay anlamına gelen bu tutar, yine Gazimağusa Belediyesi için bir ilktir. Gazimağusa Belediyesi 2001 yılında 285,000,000,000TL’yi de transfer harcamalarına ayırmış bulunuyor. Bu da %5’lik bir pay anlamına gelmektedir. Gazimağusa Belediyesi’nin 2001 yılındaki gelirlerinin %53,5’i özkaynak gelirlerinden, %46,5’i ise dışkaynak gelirlerinden oluşmaktadır. 

            Gazimağusa Belediyesi, etkinlik gösterdiği bütün alanlarda insan faktörünü en üst noktada bulundurmaktadır. Bütün etkinliklerimizin temelinde, kentimizdeki yaşam kalitesini artırma hedefi bulunmaktadır. Bu hedef ürettiğimiz değerlerle sürekli bir biçimde daha da yukarılara taşınmaktadır. Halkımız Gazimağusa Belediyesi’nden beklediklerini sürekli daha da üst noktalara taşımakta, Gazimağusa Belediyesi de bu beklentilere yanıt verebilmek için çaba sarfetmektedir. Bu çabanın ortaya konmasındaki en büyük pay, kuşku yok ki, Belediye Meclisimiz’e ve personelimize aittir. Gazimağusa Belediye Meclisi 2000 yılı içinde ürttiği toplam 58 kararın 54’ünü oybirliğiyle karara bağlamıştır. Kararlarının %93’ünü oybirliğiyle üreten bir meclis uyum timsali olarak değerlendirilmelidir. Ben, uyumlu ve verimli çalışmalarından ötürü bütün meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2001 yılında da bu verimli çalışma temposunun devamına olan inancım tamdır. 

Gazimağusa Belediyesi çağın gerekliliklerine uygun hizmet üretim biçimiyle de, katettiği gelişime dair önemli ipuçlarını açığa çıkarmaktadır. Bilgisayar ağının tüm birimlerine yayılmış olması, en yalın hizmet noktalarında dahi teknoloji kullanımının geliştirilmiş olması ve iletişim olanaklarının tümüyle değerlendirilmesi, Gazimağusa Belediyesi’nin konumuna dair önemli kriterler olarak değerlendirilmelidir. Gazimağusa Belediyesi olarak, yarattığımız bu altyapı olanaklarını sonuna kadar kullanarak halka en doğrudan yöntemlerle en yararlı hizmeti sunmaya bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da devam edeceğiz.
 ANASAYFA..